Zostavovanie rozpočtu bude nesmierne ťažké, myslí si Šramko

  0
  Na archívnej snímke predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko. (Autor: TASR)

  Najnovšia daňová prognóza počíta s výpadkom daní a odvodov na tento rok v objeme 66 miliónov eur, v budúcom roku sa má prepad ešte zvýrazniť, keď príjmy klesnú v priemere o 700 miliónov eur.

  Úsporné opatrenie môžu odchýlku výrazne zredukovať

  “V posledných troch rokoch bol makroekonomický vývoj priaznivý a skutočný výber daní bol vyšší, ako sa odhadovalo v období zostavovania rozpočtu, je možné povedať, že súčasný minister financií sa nachádza v inej situácii ako jeho predchodca. Dodatočné príjmy pomáhali kompenzovať riziká rozpočtu a financovať dodatočné výdavkové politiky. Prognózy daňových príjmov na rok 2019 ukazujú, že už s podobnými dodatočnými pozitívami nie je možné počítať,” skonštatoval pre TASR Šramko.

  Rozpočtová rada viackrát zopakovala, že už pri schvaľovaní rozpočtu upozorňovala na viaceré riziká. Tie sa počas tohto roka podľa Šramka potvrdili, a tak rozpočtový cieľ nebude dosiahnutý.

  Aktuálny odhad RRZ hovorí, že ak nebudú prijaté do konca roka žiadne opatrenia, deficit môže dosiahnuť až 1,2 % hrubého domáceho produktu (HDP).

  “Samozrejme, platí, že ak vláda a minister financií podniknú úsporné opatrenia, môžu odchýlku výrazne zredukovať,” upozornil na to Šramko.

  Šramko súhlasí s odporúčaniami opozície

  Deficitné hospodárenie v tomto roku oproti predpokladanému vyrovnanému rozpočtu znamená podľa Šramka odlišnú a zároveň podstatne horšiu východiskovú pozíciu na zostavenie rozpočtu na budúci rok a nasledujúce roky.

  “Na dosiahnutie rozpočtového cieľa, ku ktorému sa vláda zaviazala v Programe stability v apríli 2019, by musela prijať konsolidačné opatrenia, ktoré by kompenzovali nielen horšie hospodárenie v roku 2019, ale navyše musí počítať aj s výpadkom daňových príjmov z dôvodu horšieho makroekonomického vývoja a negatívneho vplyvu opatrení prijatých v parlamente. Samotné zostavenie rozpočtu tak, aby bol postavený na realistických predpokladoch a zároveň plnil národné a európske pravidlá, bude nesmierne ťažké,” očakáva Šramko.

  Vláda by sa mala aj podľa opozície zamerať na zlepšenie výberu niektorých daní. Podobný názor má aj šéf RRZ, ktorý vidí priestor na zlepšenie výberu vo viacerých oblastiach.

  “Napriek zlepšenému výberu v posledných rokoch je z pohľadu príjmov verejných financií stále najdôležitejšou medzera vo výbere dane z pridanej hodnoty (DPH). Pri pohľade na medzinárodné porovnanie totiž nedošlo v porovnaní s okolitými krajinami k výraznejšiemu posunu a z pohľadu výberu tejto dane patrí stále medzi najhoršie v EÚ,” uviedol Šramko.

  Efektivita pri výbere daní by sa mala zlepšiť

  Podľa neho by tiež bolo potrebné prehodnotiť opatrenia, pokúsiť sa zmerať ich účinnosť a prijať ďalšie, účinnejšie opatrenia.

  “Okrem DPH sú úniky aj v ostatných daniach, ich rozsah je však rôzny. Ide najmä o daň z príjmov právnických osôb, kde ministerstvo financií odhadlo relatívne vysokú mieru efektívnosti výberu. Situácia však nebude taká optimistická najmä preto, lebo v porovnaní s DPH je kvantifikácia metodologicky náročnejšia a ťažko zachytáva niektoré metódy znižovania základu dane, ako napríklad transferové oceňovanie,” vysvetľuje Šramko.

  Rada sa zaoberala sa aj daňovými licenciami 

  RRZ sa nedávno zaoberala vplyvom zavedenia daňovej licencie. Analýza podľa Šramka poukázala na to, že daňové subjekty prispôsobili pružne svoj hospodársky výsledok novej legislatíve.

  “Ministerstvo financií tiež v rozpočte na rok 2019 predstavilo opatrenia na zvýšenie výberu spotrebnej dane z minerálnych olejov, kde by chcelo zaviesť špecifické označenie tých palív, ktoré boli preukázateľne zdanené. Kontrola a preukazovanie používania nezdanených palív by boli jednoduchšie. Zatiaľ sa však toto opatrenie nepodarilo zaviesť do praxe,” konštatuje Šramko.

  Napriek tomu, že odhad medzery na výbere dane z príjmu fyzických osôb z podnikania (živnostníci) pre Slovensko neexistuje, zo zahraničnej literatúry podľa šéfa RRZ vyplýva, že táto daň je veľmi náchylná na daňové úniky.

  “Z pohľadu príjmu verejných financií pravdepodobne nebude taká významná, keďže jej výnos je nižší v porovnaní s predchádzajúcimi daňami. Na druhej strane, neevidujeme nejaké špeciálne aktivity finančnej správy, ktoré by mali snahu nejakým spôsobom podchytiť úniky v tejto oblasti,” dodal Šramko.

  - Reklama -