Pri pravidlách bezpečnosti na športových podujatiach bude pre Slovensko záväzný európsky dohovor

  0
  Denisa Saková (Autor: TASR)

  Dohovor predpokladá, že úlohy a kroky každého subjektu zapojeného do plánovania a operačných aktivít futbalových alebo iných športových podujatí sa musia vykonávať koordinovane.

  “Musia sa vzájomne dopĺňať, byť primerané, navrhnuté a vykonávané ako súčasť komplexnej stratégie pre zaistenie ochrany, bezpečnosti a poskytovanie služieb,” ozrejmila ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD), ktorá materiál na rokovanie vlády predložila.

  Slovensko ako zmluvná strana dohovoru má zabezpečiť vypracovanie koordinačných opatrení na identifikáciu, analýzu a vyhodnocovanie existujúcich rizík súvisiacich s ochranou, bezpečnosťou a poskytovaním služieb na športových podujatiach a umožniť zdieľanie aktualizovaných informácií týkajúcich sa hodnotenia rizika.

  “To znamená napríklad i to, aby prevádzkové podmienky na štadiónoch vytvárali podmienky na účinnú spoluprácu medzi políciou, záchrannou službou a partnerskými subjektmi, rovnako je úlohou zaviesť politiky a postupy v oblastiach ako napríklad rasistické alebo diskriminačné správanie,” vysvetlila ministerka.

  Koordinovaná spolupráca má viesť k vytvoreniu chráneného, bezpečného a otvoreného prostredia aj na verejných priestranstvách mimo štadiónov.

  “Zmluvné strany dohovoru sú povinné zaistiť, aby príslušné subjekty vypracovali núdzové plány a podporovať ich v aktívnom udržiavaní vzťahov s fanúšikmi a miestnymi komunitami,“ dodala Saková.

  Úlohy pre signatárov dohovoru sa týkajú i policajného dohľadu, zabezpečenia prípravy policajných stratégií, ich pravidelných vyhodnocovaní a zlepšovania a tiež zabezpečenia súčinnosti polície so zainteresovanými stranami.

  Dohovor takisto zriaďuje Výbor pre ochranu a bezpečnosť na športových podujatiach, ktorého cieľom je monitorovať dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z ratifikovaného dokumentu.

  - Reklama -