Progresivisti zničili slobodný Západ. Weigl z Klausovho zámočka spísal, ako sa im to podarilo

  0
  Václav Klaus (vpravo) a Jiří Weigl (Autor: Hans Štembera)

  Český ekonóm a v rokoch 2003 – 2013 vedúci Kancelárie prezidenta republiky, vtedy teda Václava Klausa, Jiří Weigl v roku tridsiateho výročia nežnej revolúcie pripomenul, že ľudia, ktorí sa oslobodili od nadvlády komunistov, túžili po slobode, túžili po možnosti voľne hlásať svoje názory a viesť o nich diskusiu, po možnosti slobodne podnikať a vlastniť majetok. Na Sovietsky zväz a neskôr Rusko hľadeli s obavami, pretože vedeli, že práve odtiaľ prišli tanky, ktoré nás síce najprv oslobodili, ale o dve desiatky rokov neskôr aj okupovali.

  V tomto svojom stave však podľa Weigla zabudli, že komunistická myšlienka sa nezrodila v Rusku, ale na Západe. Podľa Weigla je to vlastne logické. Na stránkach Inštitútu Václava Klausa napísal, že korene všetkých podobných nebezpečných ideológií, ako je tá komunistická, ležia vo francúzskom osvietenstve.

  „Predstava rovnosti všetkých ľudí je tým najpopulistickejším tvrdením, ktorého chytľavosť a ničivá sila sú nezmerné. Pritom je to úplne nereálny a špekulatívny myšlienkový konštrukt, ktorý sa neopiera o pozemskú skutočnosť ani ľudskú skúsenosť,“ podotkol.

  „Ľudia si nie sú rovní ani v okamihu zrodenia, ani nikdy neskôr. Sú obdarení rozdielnou genetickou výbavou a žijú v rozdielnych materiálnych a spoločenských podmienkach. Sú rôzne nadaní, silní, veľkí, zdraví, vzdelaní, rodia sa do rôznych materiálnych podmienok, žijú v odlišných prostrediach, v rôznych spoločnostiach, sú mužmi a ženami atď. atď. Zo všetkých týchto dôvodov sú si celoživotne veľmi nerovní a rôzny spôsob, charakter a kvalita ich životov tomu zodpovedajú,“ napísal Weigl.

  „Z myšlienky rovnosti ľudí potom vychádza myšlienka ľudských práv, ktorá z pôvodne oslobodzujúcej revolučnej idey zmutovala na doktrínu, v mene ktorej dochádza dnes k deštrukcii západnej spoločnosti, akú sme poznali a do ktorej sme sa chceli vracať,“ pokračoval spolupracovník exprezidenta Klausa.

  Z kokteilu rovnosti a ľudských práv podľa Weigla vzišla predstava, že ľudia majú automaticky na niečo nárok. Automaticky majú nárok na lepší byt, lepší život a podobne. A štát to musí ľuďom zaistiť.

  To je pomerne nebezpečná predstava. Aj preto, že v ľuďoch navodzuje pocit, že súčasné usporiadanie sveta treba radikálne zmeniť, pretože dnešné pomery sú prehnité. Túto predstavu podľa Weigla využili dnešní progresivisti a zašli ešte ďalej ako komunisti.

  „Zamerali sa preto na snahu zmeniť samotné základy tradičného usporiadania ľudskej spoločnosti, ako sú národ, rodina a dokonca samotná ľudská identita jednotlivca. V optike zbožštenej rovnosti ich považujú za nositeľov večného útlaku a diskriminácie rôzne definovaných minorít, za prostredie, v ktorom sa reprodukujú škodlivé stereotypy, za ktoré označujú tradičné spoločenské roly a fungovanie spoločnosti,“ uviedol Weigl.

  Chuť sformovať novú utopickú spoločnosť na Západe neskalila skúsenosť s komunistickým tvrdo totalitným štátom, ktorý sa neskôr premenil na autoritársku vládu komunistov, ktorí na štyridsať rokov zviazali našu slobodu.

  „A tak sme v posledných dekádach svedkami neustáleho a koncentrovaného ,dlhého pochodu‘ pokrokárov štátnymi, medzinárodnými, vzdelávacími, mediálnymi a i. inštitúciami západného sveta. Po tridsiatich rokoch ovládajú takmer celý politický, mediálny a intelektuálny mainstream a jeho prostredníctvom šíria a vnucujú progresivistickú agendu do celého sveta,“ napísal ďalej.

  „Podpora masovej migrácie predstavuje zásadný útok na národné štáty, ktoré sú prekážkou progresivistického internacionalizmu a globalizmu, feminizmus a podpora homosexuálnych manželstiev majú oslabiť a rozložiť rodinu ako základnú spoločenskú jednotku a transgenderová ideológia má za cieľ zmeniť základnú ľudskú identitu tak, ako na nej svet doteraz stál. Všetko je postupne dávkované a pretlačované z medzinárodnej úrovne, predovšetkým v rámci OSN a v Európe EÚ, ktorých aparáty pokrokári kompletne ovládli,“ varoval Weigl.

  Do rovnakej skupiny podľa neho patrí aj snaha vykresliť homosexuálne zväzky ako niečo normálne, čo sa rovná tradičnému manželstvu. V neposlednom rade do rovnakej kategórie patrí aj klimatický alarmizmus, ktorý hlása, že v mene záchrany planéty musíme potlačiť slobodu jednotlivca.

  Celý text nájdete na webe institutvk.cz.

   

  - Reklama -