Slovensko neplatí CERN-u. Je najdrahšou spoluprácou, každoročne stojí šesť miliónov, reaguje rezort školstva

  0
  Ilustračná snímka (Autor: TASR)

  Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pre TASR potvrdil, že sa snaží uhrádzať sumy, “avšak náklady rastú rýchlejšie než rozpočtové krytie, ktoré má ministerstvo na tieto účely k dispozícii, preto opakovane žiadalo Ministerstvo financií SR o zvýšenie financovania. S ohľadom na situáciu štátneho rozpočtu a viazanie prostriedkov nebolo zatiaľ možné tieto náklady pokryť v plnej výške,” uviedol rezort školstva.

  Na financovanie domácich aktivít ide 350.000 eur

  “Čo sa týka finančných záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, za roky 2012 – 2019 uhradilo MŠVVaŠ SR do CERN-u viac ako 40 miliónov eur. CERN je najdrahšou zahraničnou vedeckou spoluprácou SR, ktorá každoročne stojí našich daňových poplatníkov približne šesť miliónov eur ročne na členských poplatkoch a ďalších 950.000 eur na rok 2019 požaduje na pokrytie nákladov výskumu skupina našich vedcov, ktorá s CERN-om spolupracuje,” ozrejmil rezort školstva. Z tejto sumy sa 350.000 eur používa na financovanie domácich aktivít.

  MŠVVaŠ doplnilo, že ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) požiadala vedeckú komunitu v oblasti fyziky, aby si sami určili priority, aké členstvá v danej situácii financovať. 

  Oblasť fyzikálneho výskumu totiž podľa MŠVVaŠ pohlcuje 90 percent celkových výdavkov SR na členstvá v medzinárodných vedeckých organizáciách a projektoch.

  “Je nevyhnutné, aby boli v najbližších dňoch tieto záväzky vyrovnané a krajina tak nemusela čeliť zastaveniu rozbehnutých projektov a medzinárodne negatívnej odozve,” uvádza sa v spoločnom vyhlásení SAV a najväčších slovenských univerzít. 

  Sopko: Ťažka ranu pre slovenskú vedu

  Na problém s neplatením poplatku za členstvo v CERN-e poukázal aj poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Sopko (OĽaNO), ktorý to považuje za “ťažkú ranu pre slovenskú vedu”.

  Rezort slovenskej diplomacie v tejto súvislosti uviedol, že hoci je gestorom medzirezortného programu na úhradu príspevkov SR do medzinárodných organizácií, tento program je decentralizovaný. 

  To znamená, že prostriedkami nedisponuje ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, ale sú rozpočtované vo všeobecnej pokladničnej správe Ministerstva financií SR. 

  “Účastníci tohto programu sú jednotlivé ústredné orgány štátnej správy (ÚOŠS) a tie vecne a finančne zodpovedajú za plnenie medzinárodných záväzkov. V prípade, že finančné záväzky jednotlivých ÚOŠS nie sú kryté, je ich povinnosťou vstúpiť do rokovaní s Ministerstvom financií SR pri tvorbe rozpočtu na ďalšie obdobie,” uviedol tlačový odbor rezortu slovenskej diplomacie s tým, že príspevok je v plnej kompetencii ministerstva školstva.

  Ministerstvo zahraničných vecí poznamenalo, že nedostalo žiadnu žiadosť od rezortu školstva o podporu pri rokovaní s rezortom financií ani indíciu, že ich finančné záväzky voči uvedenej organizácií nie sú kryté.

  - Reklama -