sobota, 26 novembra, 2022
9.5 C
Bratislava
ÚvodArénaRichter: Prioritou by malo byť zavedenie 13. dôchodku

Richter: Prioritou by malo byť zavedenie 13. dôchodku

13. dôchodok a zohľadnená solidarita a zásluhovosť

Richter je presvedčený, že po nejakom čase bude potrebné zhodnotiť niektoré opatrenia, ktoré sa prijali, hlavne formou poslaneckých návrhov predložených do parlamentu. “Prvá a najväčšia úloha, ktorú by som riešil, keby som ostal ministrom, je 13. dôchodok a pripraviť všetky podmienky pre to, aby v roku 2020 sa nevyplácal vianočný príspevok, ale aby to bol 13. dôchodok,” skonštatoval pre TASR Richter.

Podľa jeho slov by ho dostal každý jeden dôchodca a pri výpočte dôchodku by bola zohľadnená solidarita aj zásluhovosť. Okrem toho je podľa Richtera nutné zamerať sa aj na ostatné dôchodky, akými sú vdovský či sirotský dôchodok.

Spolupráca s kolegami v Nemecku

“Je potrebné isté veci zosúladiť a pripraviť sa na to, že za veľmi krátke obdobie nastane obdobie zastropovaného dôchodku a z toho vyplývajúcich náležitostí. Chceme spolupracovať s našimi kolegami v Nemecku, ktorí pripravujú akýsi odvod za výsledky štvrtej priemyselnej revolúcie, ktoré by mali pomôcť tomu, aby bolo garantované, že aj tie neskoršie ročníky, ktoré pôjdu o 10, či 20 rokov do dôchodku, budú mať garantovanú dôchodkovú dávku,” priblížil ďalej Richter.

V oblasti druhého dôchodkového systému sa podľa ministra za posledné roky ukázalo, že “niečo je zle”. “Myslím si, že veľmi málo komunikujú dôchodkové správcovské spoločnosti s jednotlivými klientmi. A tiež budú musieť ďaleko viac flexibilnejšie ponúkať isté možnosti.

Treba upraviť poplatky, ktoré si účtujú, je potrebné, aby boli menšie a urobiť všetko pre to, aby prostriedky boli lepšie zhodnocované,” doplnil Richter, ktorý je naďalej presvedčený o tom, že veľa ľudí, ktorí sú v súčasnosti v druhom pilieri, by v ňom nemalo byť.

Zároveň podotkol, že už v súčasnosti umožňuje regulácia správcom dôchodkových fondov realizovať pasívnu investičnú stratégiu. Všetky ďalšie návrhy na zmeny a opatrenia, ktoré je potrebné prijať, aby sa zefektívnilo sporenie v systéme starobného dôchodkového sporenia a dosiahli sa vyššie dôchodky, sú podľa ministra predmetom širokej odbornej diskusie.

“Smerovať budú najmä k zavedeniu 'life-cyclingovej stratégie' pre nových aj existujúcich sporiteľov a predĺženiu obdobia, keď sporitelia môžu participovať na výnosoch z akciového portfólia aj na výplatnú fázu,” priblížil Richter. Life-cycling sa má podľa neho realizovať primárne rozložením úspor sporiteľa medzi akciové a dlhopisové portfólio, v začiatkoch sporenia výlučne investovaním do rizikovejších, ale výnosnejších aktív. “Stále sa vedú diskusie o tom, akú úlohu budú mať pasívne stratégie,” podotkol Richter.

Podpora mladých rodín

Druhou oblasťou, na ktorú by sa malo ministerstvo zamerať, je podľa Richtera podpora mladých rodín. “Mali by sme sa zaoberať prídavkami. Doteraz sme čakali na to, aby sme vedeli objektívnejšie posudzovať. To znamená zhodnotiť reálny príjem. Vzhľadom k tomu, že sa pripravujú veci súvisiace s ročným zúčtovaním, táto oblasť by mala byť vyriešená a my by sme veľmi cielene vedeli uplatniť túto podporu,” myslí si minister.

Obedy zadarmo

Pomôcť mladým rodinám by podľa Richtera mohli aj obedy zadarmo, ktoré by sa mohli rozšíriť. “Ak to bude relatívne úspešné, budeme mať záujem urobiť všetko pre to, aby sa preniesli takéto obedy aj na stredné školy,” avizoval Richter. Štát by sa mal zamerať aj na rast výdavkov Sociálnej poisťovne (SP).

Treba zefektívniť lekársku posudkovú a revíznu činnosť

Aj rezort financií hovorí o tom, že by sa mali zaviesť opatrenia, ktorými sa znížia výdavky na dávky nemocenského poistenia či na dávky v nezamestnanosti. “Určite je potrebné zefektívniť lekársku posudkovú činnosť a revízne činnosti, a to predovšetkým v oblasti nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Musíme docieliť, aby to vynakladanie prostriedkov na dávky z poistenia bolo čo najúčelnejšie,” dodal Richter.

728*90
- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

- Reklama -