Hornonitrianske bane končia s ťažbou v Cigli, k radikálnemu prepúšťaniu vraj nedôjde

  0
  Baníci z Hornonitrianskych baní Prievidza (Autor: TASR)

  „Ukončenie ťažby v ťažobnom úseku Cigeľ je v súlade so strategickými zámermi spoločnosti. Z dôvodu vyťaženia uhoľných zásob sa s ním počítalo už v roku 2015,” informovala TASR tlačová hovorkyňa HBP Adriana Siváková.

  V tom istom roku však bol v ťažobnom poli Cigeľ podľa nej vykonaný geologický prieskum, ktorým boli zistené ekonomicky a efektívne využiteľné zásoby hnedého uhlia. „Tie nám umožnili pokračovať v racionálnom dobývaní uhlia. V roku 2016 tu bolo vyťažených 280.000 ton uhlia, za obdobie od januára do júla tohto roka to bolo 128.000 ton uhlia,” doplnila.

  Povinnosťou ťažobnej organizácie je v zmysle Banského zákona otvorené, respektíve sprístupnené ložiská hnedého uhlia a lignitu v SR racionálne doťažiť. „Z toho dôvodu budú dodatočne overené vyťažiteľné zásoby vyťažené do konca októbra, kedy bude definitívne ukončená ťažba uhlia v ťažobnom úseku Cigeľ,“ avizovala Siváková. 

  Premiér Robert Fico na návšteve v Hornonitrianskych baniach Prievidza: Zdroj: TASR

  Prirodzený odchod a prechod na iné ťažobné úseky

  Na očakávaný pokles ťažby sa spoločnosť podľa nej v ostatných štyroch rokoch pripravovala. „Stav zamestnancov sme regulovali predovšetkým prostredníctvom prirodzených odchodov. Z toho dôvodu nedôjde k radikálnemu znižovaniu stavov s negatívnym dosahom na sociálnu stabilitu regiónu hornej Nitry,“ tvrdí. 

  Razičské kolektívy bane Cigeľ opustili cigeľské podzemie už v predchádzajúcom období a v súčasnosti pracujú na príprave nových ťažobných kapacít v baniach Nováky a Handlová. S ťažbou uhlia v Cigli je v súčasnosti spojených 390 zamestnancov. „Spoločnosť im ponúkne uplatnenie v ďalších ťažobných úsekoch, vrátane novovzniknutého úseku likvidácie a revitalizácie bane Cigeľ. Časť zamestnancov z podzemia i povrchových pracovísk sa bude podieľať na prácach súvisiacich s ukončením ťažby. Naďalej budú fárať do podzemia, aby zabezpečili postupné uzatváranie bane, ktoré bude rozdelené do viacerých etáp,“ konkretizovala pre TASR tlačová hovorkyňa HBP.   

  Ťažobná činnosť v Hornonitrianskych baniach Prievidza v ostatných ťažobných úsekoch pokračuje podľa zámeru ťažby uhlia vypracovaného na obdobie rokov 2015-2030 v súlade s uznesením vlády SR. “Z toho dôvodu HBP rozvíjajú projekty najmä v rámci hlavnej podnikateľskej činnosti – ťažby uhlia. Príprava nových ťažobných polí na dobývanie uhlia v ťažobných úsekoch baní Čáry, Handlová a Nováky si vyžaduje udržať súčasnú skladbu raziacich a rubačských kolektívov, ako aj zamestnanosť kvalifikovaných baníkov a banských technikov,“ dodala pre TASR Siváková. 

  Podporujú ťažbu, ktorá je nerentabilná, hovorí opozičná poslankyňa

  K ťažbe v HBP sa nedávno pre PL.sk vyjadrila aj poslankyňa za SaS Renáta Kaščáková. Čitateľa Parlamentných listov zaujímalo, prečo poslankyňa Kaščáková tak úpenlivo bojuje za útlm baníctva. „Čo by bolo potom s týmito ľuďmi, máte to premyslené? Je baníctvo naozaj také nerentabilné?“ pýtal sa.

  „Nebojujem za útlm baníctva na hornej Nitre ako takého, pretože ten je sám osebe nezvratný a určite nastane. Bojujem za taký útlm baníctva, ktorý by nastal bez ďalšieho plánu. Bane ani súčasná vláda však neriešia budúcnosť baníkov. Namiesto toho len umelo predlžujú agóniu baní tým, že podporujú ťažbu, ktorá je naozaj nerentabilná. Lepšie povedané, rentuje sa baniam jedine preto, lebo ich uhlie odkupuje elektráreň Nováky s pomocou štátu, pričom sa na to skladáme všetci v cenách energií,“ píše R. Kaščáková.

  Čo bude s ľuďmi ďalej, treba podľa jej slov, riešiť akčným plánom, ktorý musí vzniknúť za jedným stolom v spolupráci štátu, kraja, baníckych miest aj potenciálnych zamestnávateľov.

  Perspektívy ďalšieho uplatnenia pracovníkov baní vidí v kúpeľníctve či cestovnom ruchu, Ďalšími príležitosťami sú noví prichádzajúci investori, ale aj tvorba podmienok pre malé a stredné podnikanie. ktoré je potrebné podporiť. „Riešenia teda existujú. Horná Nitra určite nie je stratený región, ale má potenciál na rozvoj aj bez baní.

  Autor: TASR a im

   

  - Reklama -