Zásadná informácia pre opatrovateľky v Rakúsku. Toto by rozhodne mali vedieť

  0
  Branislav Ondruš (Autor: TASR)

  “Povedzte tým ženám, upozornite ich, že budú fungovať ako rakúske živnostníčky a všetka zodpovednosť za to, čo budú robiť, padne tým pádom na ne. To je veľmi dôležité, pretože mám pocit, že toto je najväčší kameň úrazu. To si ženy neuvedomujú, pretože im to vopred nikto ani nepovie,” zdôraznil Ondruš na adresu záujemkýň o opatrovanie zo SR. Mnohé slovenské záujemkyne o opatrovanie v Rakúskej republike si podľa neho totiž myslia, že sú zamestnankyne agentúr, ktoré povinnosti voči všetkým úradom vyriešia za ne.

  Situáciu sa MPSVR a zástupkyne opatrovateliek pokúsia zlepšiť informačnou kampaňou. “Dnes sme si prvýkrát povedali, ako vlastne situácia vyzerá a čo s tým môžeme urobiť, pokiaľ ide o informovanosť,” priblížil Ondruš. So zástupkyňami opatrovateliek sa podľa neho na MPSVR dohodli, že do dvoch týždňov vzájomne pripravia tzv. základnú informáciu, ktorá by mala varovať ženy pred nepoctivými sprostredkovateľskými agentúrami.

  Text tzv. základnej informácie pre budúce opatrovateľky bude podľa Ondruša zverejnený na webe MPSVR, ako aj webe ústredia práce. Bude zverejnený tiež v médiách, ako aj rozširovaný v obciach a mestách cez Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

  Cez internetovú stránku MPSVR a ústredia práce podľa Ondruša budú môcť záujemkyne o opatrovanie v Rakúsku získať v slovenskom jazyku informácie Rakúskej obchodnej komory o podmienkach opatrovania v Rakúsku. 

  “Keď sme hovorili o tom, k akým problémom dochádza, tak napríklad v Rakúsku sa opatrovateľky často až na mieste dozvedia, že majú robiť ošetrovateľské úkony, napríklad pichať pacientom injekcie. Na to nemajú kvalifikáciu, a aj ak majú v Rakúsku vybavenú na opatrovanie živnosť, tak takýto úkon robia protizákonne. Opatrovateľka v Rakúsku nemá právo vykonávať ošetrovateľské úkony,” upozornil.

  V Rakúsku sa podľa Ondruša často stáva, že záujemkyne o opatrovanie podpíšu agentúram tzv. generálne splnomocnenie, čím sa stávajú podľa neho takmer nesvojprávnymi. “Obeťami nekalých praktík agentúr sprostredkujúcich opatrovanie sú spravidla ženy bez zamestnania, bez vzdelania, bez kvalifikácie, často bez minimálnych jazykových znalostí,” doplnil.

  Nekalé praktiky slovenských agentúr sprostredkujúcich opatrovateľskú prácu v Rakúsku (a v inom zahraničí) “na živnosť” sa rezort práce podľa Ondruša pokúsi riešiť legislatívnym návrhom na sprísnenie živnostenského zákona v SR. “Organizovanie opatrovateľstva v zahraničí sa možno stane viazanou živnosťou,” dodal Ondruš.

  - Reklama -