Roman Bednár: Paríž a jeho hviezdy – autentický príbeh na pokračovanie; 204. pokračovanie

0
Roman Bednár (Autor: Roman Bednár)

„Keď som ho spoznala, tak mal už päťdesiat rokov. Hneď som si všimla , že veľmi zvláštne na ňom bolo to, že akoby v ňom boli dvaja ľudia – jeden mladík, plný dynamickej, všetko prežarujúcej energie a ten druhý v ňom bol nesmierne múdrym, rozvážnym a vyrovnaným starcom, z ktorého sálal mier, pokoj, hlboká múdrosť a vnútorná harmónia.

Tieto dve protichodné polarity Sri Babu mohol spozorovať každý vnímavý človek, ktorý sa ocitol v jeho blízkosti. V ňom som po prvý krát postretla človeka, ktorý bol pre mňa OOPRAVDIVÝM ČLOVEKOM.

Vyžaroval prirodzenú múdru auroritu, pričom vôbec nepôsobil autoritatívné. Taký typ ľudí je v našej konzumisticky a len na zisk orientovanej západnej spoločnosti absolútnou výnimkou. Pričom u nás sa každý snaží dávať naduto autoritatívne a panovačne dôležito. Po niečom takom nebolo v Sri Babovi ani najmenšej stopy.

Bol človekom , akého túži v živote stretnúť každý jeden z nás. Pýtam sa vás, kde je ale možné u nás takých výnimočných ľudí stretnúť?

Jeho úžasná múdrosť a jeho veľká dobrotivosť srdca ma tak dojali, že som sa naraz, z jedného okamihu na druhý ocitla v takom  zvláštnom duševnom rozpoložení, že sa vo mne celkom roztopila moja vonkajšia fasáda a môj pancier a moja maska dostala obrovské trhliny. To všetko sú rekvizity, ktoré máme v našej dekandentnej spoločnosti stále  k dispozícii, aby sme sa vedeli vždy presadiť a či brániť. Preto po čase už ani nevieme, že vôbec nepatria k našej vnútornej podstate, ale že nám boli len vnútné.

Keď sa moja maska pri ňom napokon celkom rozpadla, tak zo mňa len odrazu vyhŕklo:

„Čo by som len dala za to, keby som mohla žiť vo vašej blízkosti.“

Samozrejme, že som veľmi dobre vedela, že Sri Baba sa ku všetkým ľuďom, ktorých stretne, správa rovnako ako ku mne – láskyplne a plný porozumenia. A že ma ani nijako neuprednostňuje a nevyznamenáva, hoci ako sa malo neskôr ukázať, predsa to tak bolo. A vedela som dobre aj to, že som nebola ani prvá ani posledá, ktorá mu niečo také spontánne a z hĺbky srdca povedala.

Mimochodom, také vety počul neraz aj od mužov. Tento skvelý človk bol univerzálnym zdrojom všetko a všetkých zasahujúcej lásky, z ktorej mohli čerpať všetci, ktorú ju vedeli zachytiť.

Po tom, ako Sri Baba začul tento môj výkrik a či zvolanie, tak pristúpil ku mne, uchopil ma za ruky, pozrel mi svojimi prenikavými a dobráckymi očami do tváre a povedal mi niečo, čo ma doslova omráčilo:

Pokračovanie nasleduje.

Roman Bednár
Článok publikujeme so súhlasom autora, pôvodný text nájdete na www.roman-bednar.com.

- Reklama -