Desaťtisíce dôchodcov dostanú od štátu viac peňazí. Ste medzi nimi aj vy?

  0
  Ilustračná foto. (Autor: pixabay.com)

  “Rozhodnutia a oznámenia o výplate dôchodku vo zvýšenej sume sú dôchodcom zasielané priebežne po zabezpečení výplaty zvýšenej sumy starobného dôchodku. Niektorým dôchodcom tak budú doručené v priebehu mesiaca apríl 2017, čo však nebude mať vplyv na zvýšenie ich dôchodku a ani na doplatok patriaci za obdobie od 1. januára 2017 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu dôchodku v apríli 2017,” informoval TASR Peter Višváder, hovorca poisťovne.  

  Rozhodnutie o dôchodku a oznámenie o výplate bude doručené poštou výlučne tým dôchodcom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku. Dôchodcom, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku, ich Sociálna poisťovňa zašle iba do aktivovanej elektronickej schránky. 

  Povinnosť poisťovne zasielať elektronické dokumenty (vrátane rozhodnutia o zvýšení dôchodku a oznámenia o výplate) do aktivovanej elektronickej schránky, vyplýva zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

  - Reklama -