Antošová pre PL: Médiá rady citujú krikľúňov, nie politikov s názormi. Demokracia nie je bordel. A tento poslanec ukazuje mladým, ako kašlať na zákony

  0
  Eva Antošová (Autor: Reprofoto/Facebook: Ing. Eva Antošová-SNS)

  V uplynulých dňoch vláda priniesla zmeny pre živnostníkov. Prečo ste sa rozhodli meniť legislatívu do takejto podoby?

  Zmeny v legislatíve, ktoré sa pozitívne dotknú živnostníkov v Slovenskej republike, podľa odhadov Ministerstva financií Slovenskej republiky to bude až približne 60 000 živnostníkov, je potrebné vnímať v kontexte volebného programu Slovenskej národnej strany, ktorého pilierom bolo okrem iného aj zvýšenie paušálnych výdavkov pre živnostníkov či zrušenie daňových licencií, a ktoré sa následne preniesli po rokovaniach koalície aj do programového vyhlásenia vlády. Je úlohou vlády, ktorej sme súčasťou, naplniť programové vyhlásenie tak, aby to pocítil občan v reálnom živote.

  Ako môžeme vidieť, predvolebné sľuby Slovenskej národnej strany nezostali len na papieri, keďže sa tieto zmeny prostredníctvom poslaneckého návrhu, ktorého som spolupredkladateľka, aktuálne dostávajú na rokovanie do Národnej rady Slovenskej republiky. Nedovolím si tiež nepodotknúť, že pozitívne zmeny prichádzajú už v prvom polroku vlády, a teda nie sú súčasťou akejsi predvolebnej kampane či vypočítavého populizmu tesne pred koncom funkčného obdobia.

  Čo sa týka konkrétnych zmien, vo verejnosti najviac rezonuje zvýšenie paušálnych výdavkov pre živnostníkov (z dnešných 40 % na 60 % výdavkov, pričom zvyšuje hornú hranicu ročných výdavkov z dnešných 5 040 eur na 20 000 eur). Osobne považujem túto zmenu tiež za najpozitívnejšiu. Táto zmena je však len časťou pripravovaného balíka zmien na zlepšenie podnikateľského prostredia. V tejto súvislosti by som rada poukázala na podľa môjho názoru veľmi podstatnú vec. Legislatívne návrhy, ktoré som spolu s kolegami predložila, sú výsledkom širokého dialógu medzi subjektmi, na ktoré majú priamy dosah, a nami poslancami, ktorí máme legislatívnu iniciatívu.

  Slovenská národná strana iniciovala pred podaním návrhov okrúhly stôl, kde sa zúčastnili aj zástupcovia živnostníkov (za všetkých spomeniem prezidenta Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov Vladimíra Sirotku či Jána Sitarčíka), na ktorom sme dospeli k určitému konsenzu. Týmto spôsobom plánujeme pokračovať aj pri ďalších legislatívnych zmenách.

  Vie podľa vás verejnosť, že zmeny týkajúce sa živnostníkov, malých a stredných podnikateľov sú agendou SNS?

  Uvedomujeme si, že je pravdepodobne viditeľnejšie podať veľké množstvo návrhov zákonov bez akéhokoľvek dialógu a prípadne ku každému urobiť aj tlačovú konferenciu. To však nie je veľmi konštruktívne. Mám za to, že kvalita (najmä dialóg s odbornou verejnosťou) a nie kvantita je pri predkladaní zmien to podstatné. Áno, je možné podať za týždeň aj sto návrhov zákonov, o ktorých často predkladateľ nerokoval s nikým, avšak bez reálneho prínosu občana. Takto my určite pracovať nechceme.

  Ide naozaj o prácu SNS?

  Slovenská národné strana sa dlhodobo zaoberá agendou zlepšenia života živnostníkov a podnikateľského prostredia malých a stredných podnikateľov.

  Vie o tom verejnosť?

  Verejnosť sme o našej iniciatíve informovali na tlačovej konferencii, dostupnej na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky.

  Stretli ste sa už s názorom, že okrem predsedu strany Andreja Danka nepozná verejnosť iného poslanca zo SNS?

  Vnímam to ako špekulácie, čo je však na škodu veci.

  Je pravda, že našu politickú prácu berieme ako skutočnú prácu a nie ako PR, ktoré praktizujú iné (najmä opozičné) politické strany. Nepotrebujeme sa predvádzať, ani zneužívať mnohé udalosti, ktoré sú často veľmi citlivé, na to tu nie sme.

  My sme pred voľbami nesľubovali ľuďom divadielka a hašterenie, my máme vážny záujem ľuďom pomôcť. Nie sme však v koalícii sami a o to je to ťažšie. Možnosti konkrétnej strany musíme vnímať cez optiku dvoch faktorov, prvým je účasť v koalícii alebo opozícii a druhým je výsledok vo voľbách. To znamená, že v koalícii máte vyjednávaciu pozíciu priamo podmienenú výsledkom volieb. Dôležité však je, aby bola koalícia, resp. Národná rada Slovenskej republiky, konštruktívna a prijímala konkrétne riešenia. Rozumní ľudia vždy nájdu konsenzus.

  Každý poslanec za SNS je zodpovedný za určitú oblasť a každý je garantom tej ktorej oblasti v rámci odborného kabinetu. Ja osobne pracujem v sekcii pôdohospodárstva, životného prostredia a rozvoja vidieka, pričom úzko spolupracujem s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Ale vidíte, zabŕdla som, a dosť vážne, aj do témy živnostníkov, pretože ma zaujíma, mám z tejto sféry mnoho známych a priateľov. A nikto ma v mojej iniciatíve nebrzdil, práve naopak.

  Na čom aktuálne pracujete?

  Mnohí si myslia, že buď sedíme v poslaneckých laviciach, alebo nerobíme nič. No opak je pravdou, každý poslanec pracuje v parlamentom výbore, naši poslanci aj v dvoch. Ja osobne v spomínanom výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a mandátovom a imunitnom výbore.

  Som garantom sekcie pôdohospodárstva v Odbornom kabinete Slovenskej národnej strany, ale, ako vidíte, zaujímam sa o živnostníkov, a to je len začiatok zmien, ktoré sa nám podarilo zrealizovať.

  Tiež ma zaujíma zákon o štátnej službe a veci týkajúce sa verejnej správy, pretože som ako primátorka alebo poslankyňa VÚC pracovala v samospráve takmer 20 rokov.

  No a, samozrejme, je tu politická práca v regiónoch. Som hrdá, že zastupujem Nitriansky kraj a v starobylej Nitre sa v jednom kuse niečo deje. Agrokomplex, Agrofilm, ale aj množstvo spoločenských udalostí, ktoré navštevujú najvyšší politickí predstavitelia. Je mojou povinnosťou byť pri tom, a hlavne pomáhať pri organizovaní týchto akcií. Robím to veľmi rada, lebo tam je príležitosť sa stretnúť s našimi občanmi, voličmi a počúvať ich názory a námety. Tie potom prenášam do parlamentu a mnohé z nich sa stanú aj súčasťou zákonov. To je cesta, nie od stola riešiť akože problémy ľudí. Tiež intenzívne spolupracujem so starostami v Nitrianskom kraji, ako som už povedala, sú to moji bývalí kolegovia a rozumiem ich problémom.

  Ako vnímate predsedu strany a zároveň parlamentu Andreja Danka? Objavili sa kritické hlasy na rokovací poriadok či nedôležitosť čestnej stráže v parlamente.

  Teší ma, že Slovenská národná strana má prvýkrát v histórii predsedu parlamentu. Pán Andrej Danko sa zhostil tejto úlohy výborne a čo je pre mňa osobne veľmi dôležité, že drží slovo, a naozaj biele je biele a čierne je čierne. To sa už v súčasnosti tak ľahko nevidí.

  Čo sa týka rokovacieho poriadku, jeho zmenu si vyžiadala situácia, ktorá sa od prvého dňa novozvoleného parlamentu stupňuje, až je to neúnosné. Nedá sa počúvať nekonečné hodiny osočovanie, vulgarizmy a na konci nie je žiadne riešenie, nič, čo by ľuďom pomohlo. Zneužívanie každej možnej situácie, ktorá sa v parlamente vyskytne, na politickú propagandu nás oberá o energiu a čas. Niekedy mám pocit, že si opozícia dala záväzok, že nám práve rôznymi excesmi a zámerným naťahovaní času nedovolí pracovať. Preto vítam aj to, že bude limitovaná rozprava, pretože rečnenie o ničom ešte nikdy nikomu nepomohlo.

  Škoda, že málo sa hovorí o tom, že pri zmene rokovacieho poriadku sme čerpali skúsenosti z iných európskych vyspelých parlamentov a nechystáme sa prijať nejaké extravagantné alebo nedemokratické, alebo nebodaj totalitné zmeny. Naozaj nik nemôže tvrdiť, že štáty ako napríklad Rakúsko majú nedemokratické rokovacie poriadky s odkazom na limitáciu času v rozprave. Na názor opozície sme sa, samozrejme, pýtali tiež, no písomne sa k nemu nikto nevyjadril, nikto nič skutočne odborné nezaslal. Ale vzápätí sa zvolá tlačovka a všetko sa skritizuje. Médiá rady citujú krikľúňov a nie politikov s rozumnými názormi, to mi je ľúto.

  Je perfektné, že predsedom Národnej rady Slovenskej republiky je človek, ktorý miluje Slovensko. Preto poslanecký klub Slovenskej národnej rady uvítal aj čestnú stráž v parlamente, summit predsedov parlamentov v Bratislave a mnohé ďalšie aktivity, ktoré pomôžu Slovensku ukázať sa svetu v dobrom svetle. Má to obrovský vplyv na naše vzťahy s inými krajinami a budúcnosť nášho štátu.

  Smutné je, keď si zapnete komerčné rádio, je 1. september – Deň ústavy SR, a z úst moderátora vyjde veta, že viete, aký je dnes deň? Slováci majú voľno! Ani zmienka o tom, že je štátny sviatok a z akého dôvodu. No takto naše deti k hrdosti na svoju rodnú vlasť nevychováme.

  Ako vnímate Dankove správanie a zároveň kritiku opozície? Prehnal to Andrej Danko niektorými svojimi vyjadreniami alebo opozícia jeho výroky nafukuje a dezinterpretuje?

  Každý poslanec parlamentu je, aspoň dúfam, svojprávny človek a mal by vedieť, čo robí. Úloha opozície je kontrolovať, kritizovať, ale všetko to by malo byť konštruktívne, i keď, bohužiaľ, nie je. Už som sa vyjadrila k excesom, ktoré vás privádzajú do rozpakov, pretože mnohokrát neviete, kde sedíte, či v krčme alebo na súde.

  No, čo ma vyrušuje veľmi, je fakt, že poslanec M., ktorý tak miluje konflikty a roztržky, ukazuje ľuďom, a najmä mladým ľuďom, ako treba kašľať na zákony, ako ich netreba dodržiavať, prípadne si urobiť vlastný výklad, ako treba veci zneužiť vo svoj prospech a ako jednoducho nebyť čestným človekom. A to pokladám za nebezpečné! V jeho správaní sú znaky anarchie, pred tým si nemôžeme zakrývať oči. Náš štát a ľudia v ňom si vytrpeli dosť na to, aby mali civilizovaný, vyspelý štát, žili slušný a pokojný život a demokracia nie je bordel, prepáčte za výraz. Demokracia je najmä zodpovednosť a tá opozícii zjavne chýba.

  Na schôdzach parlamentu predložili opozičné strany viacero návrhov zákonov. Prečo za žiadny z nich koalícia nehlasovala? 

  Dať na podateľňu sto návrhov zákonov bez toho, aby ich opozícia prerokovala s parlamentnými výbormi, s dotknutými orgánmi, s odbornou verejnosťou, je ďalší výstrel, a za ním nič. Iba tlačová beseda, aby sa verejnosť dozvedela, aká zlá je tá koalícia.

  Príprava návrhu zákona od prvého písmena, až po jeho schválenie v treťom čítaní v parlamente, má svoj jasný legislatívny postup a ešte sú zaužívané procesy pred týmto postupom. No ten sa nekonal, iba veľa kriku a sťažností. Dovolila som si aj opozičnému poslancovi poradiť, ako by mali postupovať, ak to myslia seriózne s návrhom nejakého zákona, ale zatiaľ nič.

  V minulosti ste pôsobili v strane HZDS, no v roku 1995 sa vaše cesty rozišli. Prečo?

  Do HZDS som vstupovala mladá a s nádejou, že Slovensko pohneme ďalej. Spočiatku to aj tak vyzeralo, no po nejakých rokoch som si dovolila predstaviteľov strany upozorniť, že sa vzďaľujeme od bežných ľudí, a to je pre stranu nebezpečné. Za názor ma vylúčili a o pár rokov strana zanikla.

  Mnohí moji bývalí kolegovia, vzdelaní ľudia, zostali aj naďalej mojimi priateľmi.

  Do strany SNS ste vstúpili, keď sa vymenoval nový predseda, s víziou obrody tejto strany. Myslíte si, že sa podarila?

  Áno, práve to ma oslovilo. Ja mám rada poriadok, niekedy až príliš, a preto som chcela byť pri tom, aby značka Slovenskej národnej strany ako najstaršej strany Slovákov mala nielen svoju históriu, ale najmä budúcnosť.

  Teší ma, že ľudia tie poriadky, ktoré náš predseda robí, vnímajú pozitívne a odráža sa to nielen v preferenciách a prieskumoch, ale počúvam to denne z úst normálnych a bežných ľudí.