Opozícia žiada poskytovať údaje o študentoch aj ústrediu práce

  0
  Nepokojní učitelia zaplavili Bratislavu transparentmi (Autor: Samuel Gabura/Facebook)

  Podľa predkladateľov táto novela komplexne spracováva systém zverejňovania štatistiky platov a nezamestnanosti absolventov jednotlivých stredných škôl a vysokých škôl na Slovensku. “Tieto štatistické údaje patria medzi najdôležitejšie podklady pre informované rozhodovanie sa absolventov stredných škôl pre štúdium na konkrétnej vysokej škole, ako aj absolventov základných škôl pre výber strednej školy,” tvrdí štvorica navrhovateľov.

  Ich novela reaguje a legislatívne nadväzuje na prehľad absolventskej miery nezamestnanosti jednotlivých vysokých škôl podľa skupín študijných odborov, ktorý pripravilo v roku 2011 ministerstvo školstva ešte pod vedením Eugena Jurzycu, a to s využitím údajov ústredia práce a Ústavu informácií a prognóz v školstve.

  Zároveň návrh novely zákona nadväzuje na odporúčania, ktoré boli formulované v rámci výsledkov uvedeného prieskumu a podľa ktorých by bolo prospešné aj v budúcnosti znižovať informačnú nerovnosť na trhoch vzdelávania a práce a pravidelne informovať verejnosť o úspešnosti absolventov jednotlivých vysokých škôl, ako aj stredných škôl v praxi.

  Novela má preto zabezpečiť toky relevantných informácií medzi kompetentnými orgánmi štátnej správy a zapojenými inštitúciami – ministerstvom školstva, ústredím práce a Sociálnou poisťovňou tak, aby sa zabezpečila pravidelná výmena údajov, ktoré sú potrebné na spracúvanie, vyhodnocovanie a publikovanie štatistiky platov a absolventskej miery nezamestnanosti podľa zadaných kritérií, a zároveň ukladá ministerstvu školstva povinnosť tieto štatistické údaje zverejňovať.

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu