Európa podlieha Američanom, povedal Lavrov. A avizoval pripravovanú zmenu

  0
  Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov a prezident Vladimir Putin (Autor: SITA)

  „Ruská strana je pripravená podniknúť všetky potrebné kroky na to, aby odrazila všetky hrozby a riziká pre svoju vlastnú národnú bezpečnosť,“ vyhlásil Sergej Lavrov v rozhovore pre maďarský denník, ktorému poskytol rozhovor v súvislosti so svojou plánovanou návštevou Budapešti.

  Na jednej strane sa Lavrov zmienil o tom, že by sa nechcel znížiť na rovnakú úroveň tých „nezodpovedných politikov, ktorí sú kvôli svojim vlastným ambíciám ochotní obetovať záujmy celého sveta a predovšetkým európsku stabilitu“. Na druhej strane však spomenul, že Rusko skrátka nemôže „ignorovať narastajúce negatívne tendencie, ktoré sú výsledkom počínania NATO a jeho narušenia strategickej rovnováhy síl v Európe vrátane posilňovania vojenského potenciálu Aliancie v bezprostrednej blízkosti ruských hraníc“. „Inak ako destabilizujúce sa tieto kroky nazvať nedajú,“ dodal ruský minister.

  Práve tento kontext mal ruský minister zahraničia na mysli, keď hovoril o tom, že Rusko je pripravené podniknúť potrebné kroky na zabezpečenie obrany krajiny.

  V tejto súvislosti však zároveň uviedol, že „Rusko je v bezpečnostnej oblasti aj naďalej odhodlané spolupracovať na vybudovaní architektúry vzájomne výhodného a širokého celoeurópskeho systému spolupráce, ktorý by bol postavený na princípoch nedeliteľnosti obrany a medzinárodného práva“.

  „Stále sa teda spoliehame na to, že v NATO nakoniec prevládne zdravý rozum a že naši západní partneri nájdu silu na to, aby ukončili súčasný proces vytvárania všemožných konfrontačných schém, ktoré sú založené na princípe zaistenia bezpečnosti na úkor druhých strán,“ doplnil minister.

  Lavrov prehovoril aj na tému vlastnej ruskej zahraničnej politiky, ktorá sa podľa jeho slov riadi primárne zásadou samostatnosti. Tiež doplnil, že sa v súčasnosti ruskí experti zaoberajú vytváraním novej Koncepcie zahraničnej politiky Ruskej federácie.

  Nová Koncepcia zahraničnej politiky Ruskej federácie

  „V novej koncepcii sa objaví naše zhodnotenie premien vo sfére medzinárodných vzťahov, ktoré sa udiali v uplynulých troch rokoch, a to vrátane zhoršenia vzťahov so západnými krajinami, narastajúcej integračnej tendencie na eurázijskom priestranstve, zhoršenia situácie v regióne Blízkeho východu a severnej Afrike a nárastu terorizmu a extrémizmu,“ uviedol minister.

  O novej zahraničnopolitickej „doktríne“ Ruskej federácie sa však vraj hovoriť nedá. „V dokumente budú zachytené kľúčové princípy zahraničnej politiky Ruska, ako sú samostatnosť, orientácia na viac strán alebo otvorenosť voči spolupráci so všetkými partnermi. Všetky tieto zásady už dlhodobo preverujeme a ukázalo sa, že sú veľmi efektívne,“ zdôraznil Lavrov.

  Za hlavnú výzvu, ktorej dnes svetové spoločenstvo čelí, označil medzinárodný terorizmus. Uviedol, že Rusko sa veľmi aktívne podieľa na riešení tohto problému. Hovoril najmä o jeho angažovanosti v multilaterálnych formátoch, ako sú Organizácia Spojených národov, G20, BRICS alebo SOS, kde je Rusko podľa jeho slov veľmi aktívnym členom.

  „Chcel by som tu pripomenúť, že najmä vďaka snahám Ruskej federácie sa podarilo nájsť kompromis s iránskou stranou ohľadom ich jadrového programu, spustiť ‚viedenský proces‘ o urovnaní situácie v Sýrii a nájsť odpovede na množstvo ďalších pálčivých problémov medzinárodného charakteru,“ uviedol Lavrov.

  Neochota EÚ viesť spoločný dialóg

  Problémy vo vzťahoch medzi Ruskou federáciou a Európskou úniou vznikli podľa Lavrova z dôvodu nezáujmu zo strany EÚ o vedenie partnerského dialógu s Ruskom.

  „V prvom rade by som chcel povedať, že súčasná kríza v našich vzájomných vzťahoch je výsledkom absolútneho nezáujmu našich partnerov viesť spoločný dialóg. Rusko dávalo neustále najavo svoj záujem na vzájomnej spolupráci s EÚ, či už v otázke zrušenia krátkodobých víz, alebo v oblasti energetiky,“ podotkol.

  Európska únia sa však podľa jeho slov zaujímala skôr o rozšírenie svojho „geopolitického priestoru“, čo kulminovalo jej podporou „politického prevratu na Ukrajine“. Ukrajinská kríza podľa Lavrova zároveň jasne dokázala, ako veľmi je Európska únia závislá od politického a ekonomického vplyvu Washingtonu.

  „My by sme skutočne radi videli silnú Európsku úniu, ktorá by svoje medzinárodné vzťahy formovala na základe vlastných záujmov namiesto toho, aby neustále brala ohľady na neregionálnych hráčov,“ uzavrel Lavrov.

  - Reklama -