pondelok, 20 septembra, 2021
8.4 C
Bratislava
ÚvodArénaPrezident Andrej Kiska vymenoval 42 nových profesorov

Prezident Andrej Kiska vymenoval 42 nových profesorov

Hlava štátu v príhovore zdôraznila, že kvalita školstva rozhoduje, akou krajinou Slovensko je a akou sa môže stať. Na školách sa podľa neho rozhoduje o budúcnosti každého z nás jednotlivo, ale aj o tom, či sa naša spoločnosť dokáže rozvíjať k lepšiemu. “Som rád, že sa dnes o kvalite nášho vzdelávania hovorí podstatne viac než pred rokom či dvoma. Zodpovední politici sú vystavení väčšiemu tlaku, ktorý by nemal poľaviť. Naopak, je dôležité, aby všetci – rodičia, študenti, ale aj pedagógovia – trvali na tom, že vláda musí oblasť školstva významne zlepšiť a dosiahnuť konkrétne výsledky,” uviedol Kiska. Zároveň však dodal, že nie všetky zmeny dokážu urobiť sami politici. Školstvo, podobne ako iné systémy, podľa prezidenta často funguje v zotrvačnosti. Nie vždy je schopné reagovať na zmeny okolo nás dostatočne včas a dostatočne dobre. Úlohou profesorov je podľa Kisku, aby vo svojich odboroch boli hlasmi modernizácie nášho systému vzdelávania, vedy a výskumu. “Máte pred sebou dôležité, ale aj krásne poslanie – prispieť k tomu, aby slovenský výskum a slovenské školstvo boli kvalitnejšie. Máte príležitosť učiť mladých ľudí, študentov, aby boli nielen zdatní vo svojom odbore, ale aby z nich vyrastali čestní, poctiví ľudia, občania našej krajiny a Európy. Ľudia, ktorí sú schopní kriticky myslieť, argumentovať, rozlišovať fakty od výmyslov, kultivovať verejnú diskusiu,” uviedol Kiska.

Prezident Andrej Kiska počas svojej funkcie menoval profesorov už štyrikrát. Prvý raz sa 31 osobností tejto pocty dočkalo 19. novembra 2014. Medzi akademickú elitu sa vtedy zaradilo deväť žien a 22 mužov, pričom profesori pribudli napríklad v odboroch logistika, estetika, fyzika, chirurgia či pozemné stavby, ale aj vo výtvarnom umení, filmovom umení či v oblasti telekomunikácií. Druhýkrát Kiska vymenoval sedem žien a 17 mužov za profesorov 12. marca 2015, pribudli napríklad v odboroch športová edukológia, systematická filozofia, národná a medzinárodná bezpečnosť, silnoprúdová elektrotechnika, záhradníctvo či environmentálne inžinierstvo. Následne prezident profesorov menoval 2. júna 2015, keď sa medzi akademickú elitu zaradilo 26 profesorov, z toho 10 žien a 16 mužov. Profesori pribudli napríklad v odboroch teória politiky, športová humanistika, pravoslávna teológia či predškolská a elementárna pedagogika. Ďalších 29 nových vysokoškolských profesorov vymenoval Kiska 24. novembra 2015. Medzi akademickú elitu sa vtedy zaradilo 23 mužov a šesť žien. Profesori vtedy pribudli v odboroch, ako je napríklad odbor špeciálna pedagogika, katolícka teológia, veterinárne chemické technológie, geografia, literárna veda, chirurgia, vnútorné choroby, filozofia či všeobecná ekológia jedinca a populácií.

Zoznam menovaných profesorov:

1. doc. Mgr. Vasil Andruch, CSc.

UPJŠ v Košiciach

analytická chémia

2. doc. Jozef Bátora

UK v Bratislave

politológia

3. doc. MUDr. Marian Bátovský, CSc.

SZU v Bratislave

vnútorné choroby

4. doc. Ing. Pavol Božek, CSc.

TU v Košiciach

výrobná technika

5. doc. Ing. Jozef Černecký, CSc.

ŽU v Žiline

energetické stroje a zariadenia

6. doc. Ing. Milan Čistý, PhD.

STU v Bratislave

vodné stavby

7. doc. Ing. René Harťanský, PhD.

STU v Bratislave

meracia technika

8. doc. Mgr. Tomáš Hauer, Dr.

UMB v Banskej Bystrici

systematická filozofia

9. doc. RNDr. Edgar Hiller, PhD.

UK v Bratislave

geológia

10. doc. Ing. Róbert Hudec, PhD.

ŽU v Žiline

telekomunikácie

11. doc. Mgr. Michal Chabada, PhD.

UK v Bratislave

filozofia

12. doc. MUDr. Michal Javorka, PhD.

UK v Bratislave

normálna a patologická fyziológia

13. doc. PhDr. Imrich Jenča, PhD.

UCM v Trnave

masmediálne štúdiá

14. doc. RNDr. Jozef Klembara, DrSc.

UK v Bratislave

zoológia

15. doc. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.

UK v Bratislave

manažment

16. doc. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD.

SPU v Nitre

ochrana rastlín

17. doc. MVDr. Jana Kottferová, PhD.

UVLF v Košiciach

hygiena chovu zvierat a životné prostredie

18. doc. Ing. Jana Kučerová, PhD.

UMB v Banskej Bystrici

cestovný ruch

19. doc. Hristo Slavov Kyuchukov, Doktor, DrSc.

UMB v Banskej Bystrici

všeobecná jazykoveda

20. doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.

UKF v Nitre

kulturológia

21. doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.

VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave

verejné zdravotníctvo

22. doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc.

UPJŠ v Košiciach

politológia

23. doc. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.

TU v Košiciach

banská geológia a geologický prieskum

24. doc. Ing. Peter Monka, PhD.

TU v Košiciach

výrobné technológie

25. doc. Ing. Miloš Musil, CSc.

STU v Bratislave

aplikovaná mechanika

26. doc. RNDr. Blažej Pandula, CSc.

TU v Košiciach

baníctvo

27. doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

UK v Bratislave

psychiatria

28. doc. Mgr. Juraj Pekár, PhD.

EU v Bratislave

ekonometria a operačný výskum

29. doc. Ing. Anna Pilková, CSc., MBA

UK v Bratislave

manažment

30. doc. Ing. Marián Polóni, CSc.

STU v Bratislave

dopravné stroje a zariadenia

31. doc. Ing. Miroslav Rimár, CSc.

TU v Košiciach

energetika

32. doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD.

UK v Bratislave

orientálne jazyky a kultúry

33. doc. MUDr. Ján Staško, PhD.

UK v Bratislave

vnútorné choroby

34. doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.

STU v Bratislave

elektronika

35. doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.

STU v Bratislave

architektúra a urbanizmus

36. doc. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.

UK v Bratislave

fyzika

37. doc. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.

UK v Bratislave

fyzika

38. doc. Ing. František Urban, CSc.

STU v Bratislave

energetika

39. doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

UK v Bratislave

neurológia

40. doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.

UPJŠ v Košiciach

fyzika kondenzovaných látok a akustika

41. doc. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.

UK v Bratislave

gynekológia a pôrodníctvo

42. doc. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc.

UK v Bratislave

gynekológia a pôrodníctvo

728*90

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

- Reklama -
Slovensko
Pozitívne vzorky 402,808 Úmrtí 12,569 Uzdravení 383,511 Infikovaných 6,728 Last updated: 20. septembra 2021 - 06:25 (+02:00)
Koronavírus (COVID-19), súhrn a štatistiky
- Reklama -