Drucker prezradil, aké má plány so zdravotníctvom. Mám predstavu, že spustíme…

  0
  Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (Autor: SITA)

  Ako ďalej v relácii V politike spomenul, má pripravené programové vyhlásenie vlády, ktoré bude predkladať vláde. “Dnes hovoriť o nejakých legislatívnych požiadavkách alebo požiadavkách na legislatívu by bolo asi predčasné,” zhrnul.

  “Ak bude programové vyhlásenie schválené, tak to asi každý rezort začne detailne rozpracovávať. Mám predstavu, že spustíme program zmien z konkrétnych projektov, kde každý bude mať do detailov spracované ciele a budeme, samozrejme, vyzývať, aby členmi týchto projektov boli tí, s ktorými potrebujeme spolupracovať,” objasnil minister zdravotníctva s tým, že pre neho je spolupráca s komorami kľúčová preto, aby sa dokázali do tohto procesu začleniť aj tí, ktorých sa to dotýka. 

  Tomáš Drucker sa v televízii vyjadril aj k tomu, prečo v zdravotníctve vznikajú dlhy. “Keď hovoríme o liekovej politike alebo liekovej otázke, hovoríme o ambulantnej zdravotnej starostlivosti, o ústavnej a každá z nich má svoje problémy a špecifiká. Dlhodobo sa niektoré veci neriešia. Nie preto, že by nebola ochota, ale problémy sú komplexnejšie. Vytvoriť nejaký ucelený súbor zhody sa možno nedokázal nájsť. Verím, že teraz sa nám to podarí,” vyhlásil.

  “Sú isté otázky nedofinancovania, niekde sú, naopak, oblasti, kde si myslím, že tých peňazí ide viac. Samozrejme, že keď idete jeden balík peňazí prerozdeľovať, niekde to bolí a niekde nie. Treba nájsť také mechanizmy, ktorými vieme tento balík peňazí rozdeliť efektívnejšie,” pokračoval Drucker a doplnil, že ak hovoríme o nemocniciach, kde sa asi najviac tvorí dlh, treba povedať, že tie majú v mnohých prípadoch deväťdesiat percent nákladov na mzdy.

  “Znamená to, že niektoré činnosti máme nedofinancované a musíme vnútorným ušetrením identifikovať, kde môžeme tie peniaze presúvať. Máme skutočne veľký objem peňazí, ktoré idú do spotreby liekov a pritom máme najnižšiu cenu za lieky. To je asi tiež jeden z dôvodov, prečo je spotreba vyššia. Otázka je, či je nevyhnutná a akým spôsobom sa dajú upraviť opatrenia, aby sme ušetrené peniaze v spotrebe liekov presúvali napríklad do ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti,” ukončil Tomáš Drucker.

  - Reklama -