Segregované boli biele deti. Na ihrisku ich bili tie rómske. Vyriešili sme to. Obec Hrčeľ toto odkazuje Dostálovi

  0
  Ihrisko v obci Hrčeľ (Autor: obec Hrčeľ)

  „V dňoch nepárneho čísla dátumu je multifunkčné ihrisko sprístupnené: ostatným občanom… V dňoch párneho čísla dátumu je multifunkčné ihrisko sprístupnené: rómskym občanom,“ stálo prednedávnom na webovej stránke východoslovenskej obce Hrčeľ.

  Segregujme to politicky

  Na zvláštnu prax obce upozornil aktivista z obce Dvorianky Ján Vítkovič. „Multifunkčné ihriska – žeby segregácia?“ napísal Vítkovič na svojom facebookovom profile s tým, že on osobne by šiel ešte ďalej. „Čo tak politická segregácia, napríklad. Vstup na multifunkčné ihrisko pre verejnosť: pondelok, streda, piatok: ostatným občanom. Utorok, štvrtok, sobota, nedeľa: občanom voličom SMER-u.

  OKS v pozore

  Prípad už stihol rozhorčiť novozvoleného poslanca za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a zároveň predsedu OKS Ondreja Dostála. „V niektorých častiach Spojených štátoch amerických mali ešte v 50. rokoch 20. storočia v autobusoch oddelené miesta pre belochov a černochov. Rosa Parksová sa tejto praxi vzoprela, bol okolo toho veľký konflikt a americký Najvyšší súd nakoniec rozhodol, že politika rasovej segregácie nie je v súlade s Ústavou USA. Z dnešného pohľadu sa väčšine z nás zdá neuveriteľné, že také čosi mohlo v demokratickej krajine v 20. storočí vôbec existovať. A čosi podobné sa práve teraz deje vo východnej časti Slovenska,” napísal Dostál na svojom blogu v Denníku N.

  Dostál rovno volal EÚ

  „Rozdeliť dni, keď je ihrisko sprístupnené občanom v závislosti od toho, či sú, alebo nie sú Rómovia, je jasným prejavom segregácie a diskriminácie. Podľa Ústavy Slovenskej republiky sú si ľudia rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sa tiež podľa ústavy zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie,“ uviedol Dostál.

  Rozdeľovať v takejto situácii ľudí podľa ich národnosti, rasy či príslušnosti k etnickej skupine je podľa Dostála nesprávne a ľudsky neprípustné a tiež nezlučiteľné s princípmi demokratického právneho štátu. Zároveň to odporuje aj hodnotám Európskej únie, ktorej je Slovenská republika členom. „Dnes som listom zaslaným elektronickou poštou vyzval starostu obce, aby túto segregačnú prax zrušil. Zároveň som dal podnet verejnej ochrankyni práv Jane Dubovcovej, aby situácia preverila,“ povedal.

  Multifunkčné ihrisko podľa Dostála postavili s finančnou podporou z fondov Európskej únie. „Vzhľadom na to som na situáciu upozornil aj vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR Dušana Chreneka,“ dodal Dostál.

  Starosta: Segregovaní boli bieli

  Podľa starostu obce Rudolfa Baloga je však všetko inak, než sa na prvý pohľad môže zdať. Ihrisko vďaka eurofondom obec postavila v roku 2012. Okamžite sa však naskytol problém. „Naši rómski spoluobčania si mysleli, že tam budú len oni… by som povedal, že tam boli segregovaní bieli, lebo oni nemali možnosť, ako sa dostať na ihrisko,“ prezradil starosta Balog ParlamentnýmListom.sk. Rómske deti, ale najmä ich starší kamaráti, vraj nerómske deti bili, pričom bol starosta každý deň na ihrisku „nútený robiť sudcu“. Rómski mladíci mali tiež na ihrisko chodiť opití. Nakoniec sa situáciu podarilo vyriešiť, pričom iniciatíva vzišla aj od samotných Rómov, ktorí podľa starostu chceli nájsť spôsob, ako predísť konfliktom s ostatnou populáciou.

  Keďže obec peniaze na obecnú políciu nemá a nevedeli si predstaviť neustále alarmovať štátnu políciu, spoločne hľadali iné možnosti. Na základe všeobecnej dohody s miestnymi Rómami preto obec s ich súhlasom presadila, aby Rómovia využívali ihrisko párne dni a ostatní obyvatelia nepárne. Podľa starostu sa čoskoro ukázalo, že šlo o funkčné riešenie, vďaka ktorému sa podarilo vyhnúť sa konfliktom.

  „Po zime nebolo čo riešiť, potom sa už vedeli dohodnúť,“ povedal starosta ParlamentnýmListom.sk s tým, že delenie na párne a nepárne dni trvalo iba tri týždne. Práve v roku 2012. Potom, ako si obyvatelia na ihrisko zvykli a konflikty ustali, obec kontroverzné pravidlo zrušila. Podľa slov starostu obce, kde majoritné obyvateľstvo tvoria práve Rómovia, si dnes „biele” deti chodia zahrať futbal či iné hry spolu s rómskymi a otázku rasy tu vôbec neriešia.

  Keďže ihrisko je malé a kapacitne nestačí pre všetkých uchádzačov, od roku 2012 tu funguje systém poradovníka. Deti si ihrisko zarezervujú na stanovený čas, aby mali možnosť sa na ňom hrať všetky deti bez rozdielu.

  Technická chyba

  Informácia sa podľa starostu objavila na webovej stránke obce pre technickú chybu. Nedávno totiž obec zavádzala nový web a nedopatrením sa naň dostalo aj toto neaktuálne nariadenie. Balog odmietol akékoľvek obvinenia z rasizmu. „Správcu ihriska robil Róm od začiatku a robí to aj teraz. Kľúče od ihriska má Róm,“ konštatoval a ParlamentnýmListom.sk aj opísal spolunažívanie Rómov s ostatnou populáciou.

  „Máme tu takých, ktorí sa prispôsobiť nechcú, ale mnoho je takých, ktorí sa snažia pracovať, využívajú všetky možnosti, ktoré sa im naskytujú,” vraví a chváli sa aj úspechmi, ktoré obec pod jeho riadením dosiahla. „Keď si porovnáte obec zpred štyroch rokov a teraz, uvidíte ten pokrok. Rómov sme napríklad naučili pestovať zeleninu. Postavili si ploty, vybudovali predzáhradky, starajú sa,” ukazuje druhú stranu mince, na ktorú ani poslanec Dostál, ani občiansky aktivista, z ktorého informácii čerpal, neuviedol.

  PL.sk sa pokúsili zistiť reakciu aj poslanca Dostála. Jeho mobil bol ale nedostupný.

  - Reklama -