Róbert Auxt: Sme banánová republika?

0
Ilustračné foto: Štátna vlajka SR a štátna vlajka ČR (Autor: SITA)

Posledné dni už nedoniesli len “samé dobré správy” zaplatené z eurofondov. Na rozdiel od lacnej propagandy môžeme vidieť, že Slovensko nie je na dobrej ceste a naša krajina začína pripomínať skôr banánovú republiku, ako vyspelý a fungujúci štát. Čo sa dá taktiež vidieť je fakt, že problém Slovenska je omnoho väčší a hlbší, ako len platy učiteľov či sestier a neschopnosť a neochota súčasnej vlády vôbec niečo systematicky riešiť.

Napríklad problém zdravotníctva sa nevyrieši len navýšením platov. Neprávosti v slovenskom zdravotníctve existujú na všetkých úrovniach a pôvodcami nie je len štátna sféra a štátna zdravotná poisťovňa, ale aj súkromné zdravotné poisťovne.

Problémy slovenského školstva netkvejú len v platoch. Jeho kvalita je katastrofálna na všetkých stupňoch a na všetkých stupňoch unikajú peniaze skrz politické podnikanie všetkých doterajších vlád a mozgy skrz graduálne zhoršovanie sa podmienok vo vzdelávacom systéme.

Pozrime sa na právne a sociálne istoty. Tie nie sú vynútiteľné prázdnymi slovami a nefunkčnými zákonmi. Je možné ich etablovať len reálnou zmenou našej ekonomiky. Je potrebné zvýšiť nezávislosť občana na nefunkčných sociálnych programoch a štátnych opatreniach posilnením chrbtice občianskej ekonomiky: pracujúcej triedy.

Príkladom je aj fakt, že naša banánová vláda za posledné 4 roky neurobila nič substantívne nielen s platmi sestier či učiteľov, ale aj s roztovrenými nožnicami medzi produktivitou práce a rastom reálnych miezd. Aj to je príklad toho, že pre vládu je pracujúci občan len dojná krava vo forme daní a odvodov z ktorých si nezaslúži ani povestný toaletný papier v nemocnici.

Zdroj: MF SR
Zdroj: MF SR (Róbert Auxt)

Namiesto vytvárania fungujúceho ekonomického prostredia ktoré by tlačilo na rast reálnych miezd a disponibilného príjmu cez nižšie zaťaženie práce (napríklad odbúravaním byrokracie, reforme súdnictva a znižovaním daňovo-odvodového zaťaženia), štát vytvára občanov, ktorí sú závislí na dávkach a sociálnych balíčkoch bez možnosti sa o seba postarať. 

Príkladom je aj systémová likvidácia ekonomicky slobodných živnostníkov na úkor armády úradníkov, kontrolórov, policajtov a iných poskokov štátu.

Vláda systémovo vytvára závislosť Slovenska na zle alokovaných eurofondoch, čím znova len prehlbuje problém a deformuje trh. A problémy produkujú ďalšie problémy. 

Systémové chyby v zdravotníctve produkujú chorých ľudí, liečených symptomaticky a závislých na systéme. Nepostačujúci vzdelávací systém produkuje chudobných a nedostatočne vzdelaných ľudí, závislých na sociálnom systéme, alebo neproduktívnej práci vo verejnom sektore. Nefunkčný právny systém zvyšuje závislosť na korupcii a “známostnej ekonomike” namiesto budovania samostatnej znalostnej ekonomiky bez chudoby v regiónoch a práce s ľudskými mzdami.

Musíme liečiť systém a nie len jeho symptómy ak nechceme žiť v banánovej republike.

Róbert Auxt
Článok publikujeme so súhlasom autora, pôvodný text nájdete na robert.blog.sme.sk.

- Reklama -