Ministerstvo kultúry má nový portál. Dáva prehľad o autorskom práve

  0
  Budova Ministerstva kultúry SR (Autor: SITA)

  Základný prehľad o autorskom práve pomôže každému získať nový portál Duševné vlastníctvo. Portál na internetovej adrese www.dusevnevlastnictvo.gov.sk spustilo ministerstvo kultúry a na vypracovaní jeho obsahu sa podieľal aj Úrad priemyselného vlastníctva SR. Ako ďalej informuje tlačový referát Ministerstva kultúry (MK) SR na svojej webstránke www.culture.gov.sk, portál “predstavuje platformu na získanie základného prehľadu a orientácie v problematike autorského práva a priemyselného vlastníctva a zároveň slúži ako informačný zdroj v celom zábere duševného vlastníctva”.

  Portál je podľa ministerstva kultúry určený verejnosti, tvorivým ľuďom, ale aj odborníkom. “Všetky dôležité informácie z oblasti práva duševného vlastníctva, teda autorského práva, ktoré chráni napríklad umelecké a vedecké diela, umelecké výkony a práva priemyselného vlastníctva, ako napríklad vynálezcovské právo, právo úžitkových vzorov, dizajnové právo, známkové právo, sprístupňuje na jednom mieste,” píše sa ďalej v tlačovej správe.

  Návštevník portálu na ňom nájde základné definície a aj podrobnejšie vysvetlenia jednotlivých oblastí autorského práva. Súčasťou informácií sú často kladené otázky a stručný súhrn základných faktov. Portál umožňuje aj vyhľadávať rôzne termíny a klásť otázky. Otázky sa automaticky posielajú ministerstvu kultúry alebo úradu priemyselného vlastníctva.

  Portál obsahuje aj množstvo dokumentov z oblasti duševného vlastníctva, ako sú právne predpisy Slovenskej republiky aj Európskej únie, medzinárodné zmluvy, rozhodnutia súdov, správnych orgánov a zoznam literatúry. Súčasťou obsahu je aj prehľad noviniek z oblasti práva duševného vlastníctva. “Portál je prepojený so sociálnou sieťou Facebook. Ministerstvo kultúry SR spustilo portál aj ako pomoc v orientácii v oblasti autorského práva v súvislosti s prijatím nového Autorského zákona, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2016,” dodáva referát styku s médiami MK SR.

  - Reklama -