Maďarskí vojaci dostali zelenú. Na utečencov môžu vojaci strieľať aj gumené projektily

  0

  Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov, 27 sa zdržalo. Podľa schválených noviel majú vojaci v čase krízovej situácie vyvolanej masovou migráciou podobné právomoci ako policajti. Môžu napríklad legitimovať, zadržať a predviesť osoby, kontrolovať vozidlá a šatstvo, môžu sa zúčastňovať na opatreniach týkajúcich sa cudzineckej agendy alebo kontrolovať cezhraničnú premávku.


  Vojaci budú môcť pri plnení uvedených úloh používať aj donucovacie prostriedky, ktoré spôsobia poranenia. Tieto však nesmú smerovať k vyhaseniu života, s výnimkou prípadov útokov, kde takáto možnosť nie je.


  V prípade vojakov – rovnako ako u policajtov – nebude použitie gumených projektilov, pyrotechnických prostriedkov, slzotvorného plynu a siete na zadržanie osôb kvalifikované ako použitie strelnej zbrane.


  Ďalšie možnosti príslušníkov armády v súvislosti s ochranou hraníc a odhaľovaním teroristických činov sa podľa schválených noriem týkajú zahraničnej výzvednej činnosti v spolupráci s tajnými službami, vrátane vyhľadávania a odhaľovania prevádzačov.
  Vojaci budú ďalej môcť v krízovej situácii uzatvárať územia, nevpúšťať do nich ľudí a nariaďovať opustenie týchto území. Podobne ako polícia budú aj príslušníci ozbrojených síl môcť v súlade s normami platnými pre políciu robiť obrazové a zvukové záznamy.
  Predkladatelia návrhu noviel zmeny zdôvodnili tým, že migračná kríza si vyžaduje užšiu spoluprácu orgánov na ochranu štátnych hraníc a v čase krízy aj nasadenie armády do niektorých ochranných úloh.


   

  - Reklama -