NR SR: Kancelária ruší súťaž na rekonštrukciu terasy

    0
    Národná rada Slovenskej republiky (Autor: SITA)

    Kancelária NR SR chce odstrániť dlhodobé a pravidelne sa opakujúce zatekanie cez hydroizolačný plášť, ktoré spôsobuje znehodnocovanie interiéru v časti administratívnych priestorov výborov NR SR situovaných v budove ubytovacieho zariadenia.

    „Súčasný zlý technický stav terasy, ktorá je aj strešným plášťom ubytovacieho zariadenia, ohrozuje bezpečnosť a zdravie návštevníkov, preto je nevyhnutná jeho adekvátna oprava,“ priblížil komunikačný odbor.

    Zámer rekonštruovať terasu ubytovacieho zariadenia NR SR ohlásila kancelária parlamentu v polovici marca tohto roka.