utorok, 27 júla, 2021
28.7 C
Bratislava
Tagy úrad podpredsedu vlády

Tag: úrad podpredsedu vlády

Úrad podpredsedu vlády: Po prvýkrát zasadla rada vlády pre eurofondy po roku 2020

Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027, ktorej predsedom je vicepremiér Richard Raši, prvýkrát zasadla v Bratislave. Témou zasadnutia bola Správa o Slovensku 2019, v ktorej Európska komisia (EK) identifikovala investičné priority k financovaniu politiky súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027. Správu prezentovali zástupcovia EK.

Úrad podpredsedu vlády: O činnosť informačno-poradenských centier pre eurofondy je stále väčší záujem

Činnosť informačno-poradenských centier (IPC), ktoré pomáhajú záujemcom o eurofondy s prípravou žiadostí, sa stále zlepšuje a ich efektívnosť stúpa. Dokazuje to percento úspešnosti projektov žiadateľov, pri ktorých im pomáhali práve IPC. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v spolupráci s IPC robí maximum pre to, aby boli žiadosti záujemcov úspešné. Bezplatné poradenstvo, ktoré centrá poskytujú, má zmysel – v druhom polroku 2018 bolo úspešných takmer 70 percent projektov.

Úrad podpredsedu vlády: Pre okres Sabinov rozdelila vláda 1,1 milióna eur, v Gelnici sa zamerala na zníženie nezamestnanosti

Vláda počas svojho stredajšieho výjazdového rokovania v Lipanoch rozdelila medzi obce Sabinovského okresu a mestá Lipany a Sabinov sumu 1,1 milióna eur, ktorá má byť uvoľnená do 30. apríla. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres Sabinov, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy.

Úrad podpredsedu vlády: Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Otvorené údaje 2.0 – Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov“

Štúdia uskutočniteľnosti „Otvorené údaje 2.0 – Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov“ vznikla, aby navrhla rámec pre rozvoj centrálnych technických komponentov a prostriedkov na trvalé sprístupňovanie otvorených údajov verejnej správy SR, zdôvodnila potrebu, opodstatnenosť a prínosy realizácie projektu. Štúdia uskutočniteľnosti nadväzuje na EVS projekt, ktorý sa venuje posilneniu personálnych kapacít a ich kompetencií v oblasti otvorených údajov.

Úrad podpredsedu vlády: Riaditelia zodpovední za kohéznu politiku rokovali v Bukurešti o jej nastavení

Generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán (CKO) Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Denisa Žiláková sa v Bukurešti zúčastnila na stretnutí generálnych riaditeľov zodpovedných za eurofondovú politiku. Cieľom bolo diskutovať o politike súdržnosti ako o politickej priorite pre rokovania v súvislosti s viacročným finančným rámcom na roky 2021 – 2027.

Úrad podpredsedu vlády: ÚPVII pokračuje v boji proti podvodom pri implementácii eurofondov

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) úspešne pokračuje v boji proti podvodom pri implementácii fondov Európskej únie. V súvislosti so spoluprácou medzi ÚPVII a OECD sa uskutočnila tretia misia, ktorej hlavným cieľom bolo oboznámiť OECD s postupmi pri riadení rizík, ktoré sú spojené s podvodmi v prostredí riadiacich orgánov.

Úrad podpredsedu vlády: Opustila nás kolegyňa Lívia Bertóková

Vo štvrtok 28. 2. 2019 vo veku 41-rokov zomrela naša dlhoročná kolegyňa a priateľka Lívia Bertóková. Od vzniku nášho úradu pracovala na sekcii Centrálny koordinačný orgán, oddelení metodiky.

Úrad podpredsedu vlády: Informačno-poradenské centrum bude v Prešove pomáhať ďalšie tri roky

Obce, mestá, firmy či združenia, ktoré chcú čerpať z eurofondov, nájdu bezplatnú pomoc v Informačno-poradenskom centre (IPC) v Prešove aj ďalšie tri roky. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši zhodnotil spolu s predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milanom Majerským doterajšie fungovanie IPC a súčasne ohlásil, že bude fungovať i naďalej do roku 2021.

Úrad podpredsedu vlády: OZNAM: Uzavretie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 7 konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že ku dňu 25. marca 2019 uzatvára nasledujúce výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zverejnené na stránke http://informatizacia.sk/vyzvy/26919s a https://www.itms2014.sk/:

Úrad podpredsedu vlády: Budovanie eGovernmentu podporí ďalších 6 projektov

Menej času stráveného na úradoch, adresnejšie nahlasovanie podnetov a jednoznačné certifikáty o digitálnych zručnostiach, aj to sú prínosy projektov, ktoré na svojom zasadnutí schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (OP II – PO 7). Ten vedie Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Úrad podpredsedu vlády: Vláda SR schválila návrh zákona o informačných technológiách vo verejnej správe

Budúci rok dôjde ku komplexnej zákonnej úprave pravidiel pre informačné technológie (IT) vo verejnej správe. Rozhodla o tom na dnešnom rokovaní Vláda SR, ktorá schválila návrh zákona z dielne úradu vicepremiéra Richarda Rašiho.

Najčítanejšie