pondelok, 14 júna, 2021
21.2 C
Bratislava
Tagy úrad podpredsedu vlády

Tag: úrad podpredsedu vlády

Úrad podpredsedu vlády: Uzatvorenie výzvy WiFi pre Teba

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 7 informuje žiadateľov o posune 6. hodnotiaceho kola na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Wifi pre Teba (kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP) z 13. februára 2020 na 28. februára 2020.

Úrad podpredsedu vlády: Na rekonštrukciu Múzea moderného umenia Andyho Warhola vláda SR vyčlenila 7,1 milióna eur

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach, ktoré je jediné svojho druhu v Európe, zrekonštruuje svoje priestory s pomocou dotácie vlády SR. Tá na ňu vyčlenila na svojom výjazdovom rokovaní 7 100 000 eur. Kabinet na svojich výjazdových rokovaniach podporuje i takéto projekty s pridanou hodnotou, pretože majú veľký význam pre rozvoj regiónov.

Úrad podpredsedu vlády: Informačno-poradenské centrá pozitívne hodnotí takmer 80% opýtaných

Informačno-poradenské centrá bezplatne pomáhajú žiadateľom o eurofondy, vyškolení pracovníci poskytujú kvalifikované a komplexné informácie o možnostiach a spôsoboch čerpania eurofondov a pomáhajú aj s prípravou konkrétnych projektov.

Úrad podpredsedu vlády: Nie je vo vašej obci bezplatná wifi? Otvorili sme šieste kolo dopytovej výzvy. K dispozícii je ešte 5,3 milióna eur

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu otvoril v poradí šieste kolo dopytovej výzvy s názvom „Wifi pre teba“. Výzva je určená pre mestá a obce, aby mohli na svojom území ľahšie zaviesť bezplatné bezdrôtové pripojenie pre obyvateľov aj turistov. K uzatvoreniu výzvy dôjde po vyčerpaní rozpočtu.

Úrad podpredsedu vlády: Prihláste sa na konferenciu: Behaviorálne inovácie vo verejnej správe na Slovensku

Študujete behaviorálne vedy? Pracujete v oblasti, kde sa kladie dôraz na to, ako sa ľudia rozhodujú? Ako ide dohromady štát a empatia? Aké sú výzvy, limity a potenciál implementácie behaviorálnych inovácií vo verejnej politike? Chcete vedieť, ako sa môžu behaviorálne inovácie uplatňovať pri elektronických službách štátu? Práve pre Vás je určená konferencia – Behaviorálne inovácie vo verejnej správe na Slovensku. Prihláste sa. Počet miest je limitovaný.

Úrad podpredsedu vlády: Aj vďaka implementácii noriem sa neustále zlepšujeme

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa ako jeden z devätnástich orgánov štátnej správy zapojil do implementácie národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“. V rámci tohto projektu implementoval systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 a manažérstva proti korupcii podĺa normy ISO 37001:2016.

Úrad podpredsedu vlády: Prvá výzva fondu sk-nic uzavretá! Počet žiadostí milo prekvapil

Po uplynutí časovej lehoty na predkladanie prvých výziev môžeme konštatovať, že bolo prijatých celkovo 56 žiadostí. Suma požadovanej podpory dokonca niekoľkonásobne prekročila sumu určenú na podporu v tomto kole výzvy.

Úrad podpredsedu vlády: V Šanghaji slávnostne pokrstili slovenskú známku s podobizňou domu, ktorý navrhol slovenský architekt Ladislav Hudec

V čínskom Šanghaji stojí dom, konkrétne vila šanghajského obchodného magnáta D.V. Woo (Wu Tongwen), ktorú navrhol slovenský rodák, architekt Ladislav Hudec. Vila je známa aj ako Green house. Slovenská pošta nedávno vydala poštovú známku, na ktorej je vyobrazená práve táto vila, a to pri príležitosti 60. výročia úmrtia Ladislava Hudeca. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši dnes túto výnimočnú známku v čínskom Šanghaji slávnostne pokrstil. Vila bola vrcholným dielom slovenského architekta.

Úrad podpredsedu vlády: Aktuálne témy z oblasti digitalizácie, eurofondov i kyber bezpečnosti, aj to je jesenná ITAPA 2019

Už o tri dni sa stretnú slovenskí aj zahraniční odborníci, aby si vymenili najnovšie poznatky, skúsenosti aj nápady z oblasti informačných technológií, eurofondov a digitalizácie verejných služieb. Začína sa totiž najprestížnejšia IT konferencia na Slovensku ITAPA 2019. Počas troch dní, od 11. do 13. novembra 2019, si prednášky, diskusie aj workshopy príde vypočuť viac ako 650 priamych a 9 tisíc registrovaných online účastníkov.

Úrad podpredsedu vlády: Na rozvoj okresu Kežmarok vláda prispela sumou takmer 1,3 milióna eur, na rozvoj okresu Sobrance sumou viac ako 1,4 milióna eur

Sumou takmer 1,3 milióna eur prispela vláda pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) na rozvoj obcí, miest a subjektov v okrese Kežmarok, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté na Slovensku. Kabinet o tom rozhodol na výjazdovom rokovaní v Kežmarku v stredu 23. októbra 2019.

Úrad podpredsedu vlády: Vízia a stratégia Slovenska 2030 nie je politická, preto ju nemožno zmiesť zo stola

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši predstavil na Národnom konvente kľúčový dokument Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030. Tento strategický materiál vznikol v spolupráci zástupcov jednotlivých rezortov s desiatkami expertov z rôznych častí spoločnosti v gestorstve Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Vicepremiér zdôraznil, že je dôležité, aby dokument nebol spochybňovaný žiadnou z vlád, ktorej sa to v budúcnosti dotkne.

Úrad podpredsedu vlády: OECD ocenila prístup Slovenska v boji proti korupcii pri čerpaní eurofondov

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) úspešne napreduje v boji proti korupčnému správaniu pri implementácii fondov Európskej únie. Dôkazom je kľúčový projekt Stratégie SR pre riadenie rizík spojených s podvodmi a korupciou v eurofondoch, ktorý je výsledkom viac ako rok trvajúcej intenzívnej medzinárodnej spolupráce ÚPVII s OECD.

Úrad podpredsedu vlády: Zlepšiť pripravenosť na bezpečnostné hrozby má aj Centrum ochrany kritickej infraštruktúry

Znížiť škody zapríčinené incidentami na kritickej infraštruktúre (KI), zvýšiť schopnosť reagovať na možné hrozby z pohľadu bezpečnosti, ale aj dosiahnuť kompatibilitu krízových riešení s ostatnými krajinami EÚ je cieľom národného projektu „Centrum ochrany kritickej infraštruktúry a podpora činností v oblasti krízového riadenia Slovenskej republiky v gescii MH SR“. Vyzvanie na projekt s dĺžkou trvania 24 mesiacov a alokáciou 20 miliónov EUR uverejnil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Úrad podpredsedu vlády: Skupina nových politických podporovateľov Progresívneho Slovenska (Slovensko.Digital) opäť zavádza a manipuluje fakty

Politické združenie Slovensko.Digital, ktoré spoluzakladal nový instantný takzvaný politik, vydalo na svojom facebookom profile status, v ktorom sa vyjadruje k stavu e-Governmentu na základe správy NKÚ. A relevancia vyjadrení itčkárov, ktorí doteraz ukázali len ako vedia kričať a búchať päsťami do stola, zodpovedá tomu, ako keď ich kamarát Michal má bad trip.

Úrad podpredsedu vlády: Pracovná skupina pre budúce eurofondy sa zaoberala investičnými prioritami Slovenska

Pracovná komisia podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre budúce eurofondové programové obdobie sa stretla na svojom 2. zasadnutí. Jej dnešným primárnym cieľom bolo hovoriť o investičných prioritách Slovenska v súvislosti s jednotlivými cieľmi politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027.

Úrad podpredsedu vlády: Kvalitnejšie dáta a nové možnosti analýz prinesie projekt rezortu zdravotníctva

Zlepšiť prístup k analytickým dátam, zvýšiť ich konzistentnosť a dostupnosť v rezorte zdravotníctva tak, aby mohli byť podkladom pre kvalitné manažérske rozhodovanie a priniesť tak úžitok pacientom v podobe kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti je cieľom národného projektu Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý schválil 12. Riadiaci výbor pre prioritnú os 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Vyzvanie na projekt „Implementácia a integrácia podporného informačného systému“ uverejnil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Úrad podpredsedu vlády: ÚPVII uverejnil vyzvanie na projekt „Atlas pasívnej infraštruktúry“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu uverejnil vyzvanie na národný projekt „Atlas pasívnej infraštruktúry“ z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Projekt s alokáciou 18,1 mil. eur a dĺžkou 30 mesiacov postupne prepojí informácie o umiestnení telekomunikačných, plynových, ale aj kanalizačných či elektroenergetických sietí a optimalizuje tak investičné rozhodnutia pri plánovaní infraštruktúry, zníži náklady na realizáciu rozkopávok, ale aj počet výluk a obmedzení v mestách i obciach.

Úrad podpredsedu vlády: Vláda schválila finančné prostriedky na EYOF 2021 v Banskej Bystrici

Európsky olympijský festival mládeže je jedným z najvýznamnejších európskych športových podujatí na športovej úrovni majstrovstiev Európy juniorov a je to tiež najväčšie multišportové podujatie, ktoré sa v celej histórii Slovenska bude organizovať. Právo organizovať EYOF 2021 získalo mesto Košice, no v marci tohto roku sa organizácie vzdalo. Šestnásty ročník Európskeho festivalu mládeže sa preto o dva roky uskutoční v Banskej Bystrici. Rovnako, ako pôvodne Košiciam, vláda na svojom zasadnutí schválila pre Banskú Bystricu 11 miliónov eur na výstavbu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry a 12 miliónov eur na organizačné zabezpečenie festivalu.

Úrad podpredsedu vlády: Tréning zamestnancov proti kyber útokom je nevyhnutnosťou. Ak ho zanedbáme, škody budú v miliónoch eur

Zvýšiť povedomie o kybernetickej bezpečnosti, naučiť IT zamestnancov štátnej správy a samosprávy reagovať na neustále vznikajúce nové bezpečnostné hrozby a vytvoriť im priestor na reálny tréning má národný projekt s názvom – Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti. Vyzvanie na projekt, ktorý schválil 12. Riadiaci výbor pre prioritnú os 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, uverejnil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Úrad podpredsedu vlády: O dotácie z výzvy WiFi pre Teba majú mestá a obce veľký záujem

Slovenské mestá a obce majú o zriadenie bezplatných WiFi zón na svojom území stále veľký záujem. Na vlaňajšiu výzvu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) na vybudovanie verejných WiFi zón doteraz zareagovalo 348 obcí v štyroch hodnotiacich kolách, posledné kolo je stále otvorené do 13. augusta.

Najčítanejšie