Ako hlasovať v eurovoľbách a kto má právo voliť? Prednostne zakrúžkovať môžete maximálne dvoch kandidátov

0

9.6.2024 (SITA.sk) – Právo voliť do Európskeho parlamentu na Slovensku má občan SR, ktorý má na území Slovenska trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území SR trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Viac o téme: Voľby do Európskeho parlamentu 2024

„Právo voliť do Európskeho parlamentu na území SR má aj občan SR, ktorý, nemá na území SR trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území SR,” informuje ministerstvo s tým, že voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

>>> Online (minúta po minúte): Eurovoľby 2024 na Slovensku

Ak volič nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, mohol požiadať obec, kde má trvalý pobyt, o vydanie hlasovacieho preukazu. „Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov,“ zdôraznil rezort vnútra.

Zobraziť fotogalériu k článku:
Voľby do Európskeho parlamentu na Slovensku 2024 (fotografie)

Aký doklad treba predložiť?

Po príchode do volebnej miestnosti je volič povinný preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie.

„Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,” informoval rezort vnútra.

Doplnil, že prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Zakrúžkovanie maximálne dvoch kandidátov

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. „Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní,” doplnilo ministerstvo vnútra.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže hlasovať do prenosnej volebnej schránky. „Požiadať o ňu je potrebné obec a v deň konania volieb príslušnú okrskovú volebnú komisiu,” dodal rezort.

O priazeň voličov sa v tohtoročných eurovoľbách na Slovensku uchádza 23 politických subjektov, keďže Pirátska strana – Slovensko z volieb odstúpila. Volič môže na kandidátke, ktorú si vyberie, prednostne zakrúžkovať maximálne dvoch kandidátov.

Voliči vo voľbách vyberajú 15 slovenských zástupcov v Európskom parlamente z celkového počtu 720.

Viac k témam: Voľby do Európskeho parlamentu (eurovoľby) 2024
Zdroj: SITA.sk – Ako hlasovať v eurovoľbách a kto má právo voliť? Prednostne zakrúžkovať môžete maximálne dvoch kandidátov © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -