Úrad pre reguláciu hazardných hier bude prísne kontrolovať reklamy a vonkajšie označenie herní a kasín

0

6.3.2024 (SITA.sk) – Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) bude prísne kontrolovať reklamy a označovanie herní a kasín po celom Slovensku. Ako úrad priblížil, dôvodom je zabezpečenie súladu vonkajšieho označovania prevádzok poskytujúcich hazardné hry so zákonom a eliminovanie akýchkoľvek foriem reklamy súvisiacich s danou prevádzkou v jej okolí do 200 metrov.

Prevádzkovatelia nedodržiavajú zákon

Generálny riaditeľ ÚHRR Martin Bohoš upozornil na to, že prevádzkovatelia hazardných hier nedodržiavajú ustanovenia zákona o hazardných hrách vzťahujúce sa k reklame a k označovaniu herní a kasín, a preto je podľa neho potrebné, aby štát zabezpečil primeraný regulačný zásah.

ÚRHH upozornil, že prevádzkovatelia hazardných hier sú povinní zosúladiť označovanie herní a kasín s novým metodickým usmernením najneskôr do 30. júna.

Výnimkou sú herne a kasína, ktoré sa nachádzajú na území miest alebo obcí, v ktorých je už prijaté nariadenie upravujúce zákaz umiestnenia herní a kasín na jej území a platnosť individuálnej licencie na ich prevádzkovanie sa končí najneskôr 30. septembra.

Absolútny zákaz reklamy

Úrad spresnil, že zákon ustanovuje absolútny zákaz reklamy na vonkajších častiach herne alebo kasína. To isté platí aj v priľahlom okolí do 200 metrov od prevádzky. Ide o reklamu, ktorá upozorňuje na existenciu herne alebo kasína či nabáda na účasť na hazardnej hre. ÚRHH v tejto súvislosti zdôraznil, že takéto reklamy bude považovať za nezákonné.

V novom metodickom usmernení úrad určuje pravidlá správania sa prevádzkovateľov hazardných hier tak, aby sa naplnil zmysel a účel zákona o hazardných hrách.

Pravidlá vzhľadu vonkajších častí

Úrad stanovil aj pravidlá vzhľadu vonkajších častí kasín a herní, ktoré musia byť bez vizuálnej marketingovej komunikácie, okrem označenia vstupu do herní alebo kasín vyplývajúcich zo zákona o hazardných hrách, a to bez použitia akýchkoľvek výrazných farieb na vonkajších častiach herne alebo kasína.

Vonkajšou časťou herne alebo kasína sa rozumie aj vstup z ulice, a teda výklady, dvere, okná, fasáda, strecha a verejne prístupná vnútorná časť budovy, v ktorej je herňa alebo kasíno umiestnené,” spresnil úrad.

V prípade, že je herňa umiestnená v nákupnom centre alebo v hoteli, tak sa to rovnako vzťahuje aj na všetky navigačné prvky, ktoré majú návštevníkovi pomôcť nájsť a identifikovať herňu alebo kasíno.

Viac k témam: Hazardné hry, herne, kasína, reklamy
Zdroj: SITA.sk – Úrad pre reguláciu hazardných hier bude prísne kontrolovať reklamy a vonkajšie označenie herní a kasín © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -