Žilinka nevidí problém v zrušení Lipšicovho úradu, nie je nevyhnutný a Ficova vláda koná v súlade s ústavou

0

8.12.2023 (SITA.sk) – Organizačná štruktúra prokuratúry počítajúca s jej osobitnou súčasťou v podobe Úradu špeciálnej prokuratúry je plne legitímna, avšak pre napĺňanie ústavnej a zákonnej pôsobnosti prokuratúry nie je nevyhnutná.

Uvádza sa to v stanovisku Generálnej prokuratúry SR k návrhu vlády zrušiť ÚŠP. Podľa generálnej prokuratúry je zároveň výlučnou právomocou zákonodarcu, pre akú organizáciu prokuratúry SR sa rozhodne.

Návrh je obsahovo komplexný a vykonateľný

Návrh vlády je podľa stanoviska GP SR takisto v súlade s ústavou. „Princípy determinujúce organizačnú štruktúru prokuratúry a funkčné vzťahy pri výkone jej pôsobnosti sú princípmi zákonnými, a nie princípmi ústavnými, pričom Ústava SR na úpravu organizácie, štruktúry a činnosti prokuratúry zmocňuje zákonodarcu. Legislatívny návrh je obsahovo komplexný a vykonateľný,” uviedla hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová.

Ako ďalej povedala, prokuratúra je samostatná, hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej pôsobia prokurátori vo vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti. „Návrh noviel zákonov je plne v súlade s takto definovaným postavením prokuratúry,” skonštatoval Drobová.

Zriadenie pracovnej skupiny

V záujme vykonania zákonov súvisiacich so zmenou organizácie prokuratúry pre prípad ich schválenia Národnou radou SR a zabezpečenie plnenia úloh prokuratúry, generálny prokurátor Maroš Žilinka podľa hovorkyne v štvrtok za účasti námestníkov generálneho prokurátora, krajských prokurátorov a povereného zástupcu špeciálneho prokurátora rozhodol o zriadení pracovnej skupiny, členmi ktorej budú zástupcovia dotknutých organizačných zložiek a orgánov prokuratúry SR.

„Úlohou pracovnej skupiny bude príprava implementácie navrhovaných zmien z hľadiska organizačného, personálneho a materiálno – technického, vrátane prípravy súvisiacej vnútrorezortnej legislatívy,” dodala Drobová.

Viac k témam: Generálny prokurátor, Novela zákona, Prokuratúra, Špeciálna prokuratúra, Trestný zákon
Zdroj: SITA.sk – Žilinka nevidí problém v zrušení Lipšicovho úradu, nie je nevyhnutný a Ficova vláda koná v súlade s ústavou © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -