Slovenská ekonomika rástla najpomalšie za dva roky, tlmiaci účinok mal aj pokles výdavkov domácností

0

6.6.2023 (SITA.sk) – Slovenská ekonomika začala tento rok s rastom 1 %. Jej napredovanie však bolo podľa Štatistického úradu SR najpomalšie za posledné dva roky. Rast ekonomiky potiahol prebytok v zahraničnom obchode a pretrvávajúci rast investícií podnikov. Tlmiaci účinok mal pokles výdavkov domácností.

Spomedzi odvetví pomohla najmä rastúca výkonnosť priemyslu, ako aj obchodu a dopravy. Objem HDP v bežných cenách bol podľa Štatistického úradu SR medziročne vyšší o 13 % a dosiahol 27,7 mld. eur.

Kľúčová zložka HDP vzrástla

Výkony jednotlivých odvetví, ktoré sa premietajú do hrubej pridanej hodnoty, boli v prvom štvrťroku vyššie ako pred rokom. Objem hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách dosiahol 25,3 mld. eur, kľúčová zložka HDP medziročne vzrástla o 3,8 %. Výkonnosť odvetví nad úrovňou 3 % bola naposledy v prvom štvrťroku 2019.

Najväčší vplyv mal rast priemyslu o 10,1 %, váhovo najvýznamnejšie odvetvie vytvorilo takmer tretinu pridanej hodnoty ekonomiky.

K výkonnosti tohto odvetvia prispelo najmä medziročné zvýšenie pridanej hodnoty vo výrobe dopravných prostriedkov o 33,7 %, vo výrobe kovov a kovových konštrukcií o 13,6 %, ako aj vo výrobe strojov a zariadení o 7,5 %. Z významnejších odvetví priemyslu poklesla pridaná hodnota len vo výrobe elektrických zariadení o 13,9 %.

K celkovému rastu prispela aj druhá váhovo najvýznamnejšia skupina odvetví veľkoobchod, maloobchod, doprava a skladovanie, ubytovacie a stravovacie služby s medziročným zvýšením výkonov o 4,5 %, pričom vyšší rast sa prejavil najmä v doprave o 8 %. V obchode bol zaznamenaný nárast o 3,4 %.

Výkonnosť stavebníctva

Pozitívny vplyv na HDP mala tiež medziročne vyššia výkonnosť stavebníctva o 23,8 %, finančných a poisťovacích činností o 6,2 %, a tiež informácií a komunikácie o 3,4 %.

Medziročný pokles pridanej hodnoty bol najmä v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 3,4 %, ako aj v odvetví odborných, vedeckých a technických činností a administratívnych služieb o 1,5 %.

Na výkon ekonomickej aktivity z hľadiska jednotlivých výdavkov mal rozhodujúci vplyv mínusový vývoj domáceho dopytu. Konečná spotreba medziročne klesla o 3 % a úbytok sa prejavil vo všetkých jej zložkách najmä v poklese spotreby domácností o 2,1 %.

Vysoká inflácia

Táto zložka HDP svojimi plusovými hodnotami ťahala HDP dva predošlé roky, za jej aktuálnym poklesom je vysoká inflácia, ktorej vplyv sa prejavil neskôr, ako sa očakávalo.

Tvorba hrubého kapitálu medziročne významne klesla o takmer 30 %, a to najmä pod vplyvom výrazného poklesu stavu zásob, ktorý úplne prekryl pozitívny výsledok v oblasti investovania. Hrubý fixný kapitál ako prejav podnikových investičných aktivít bol o 5,7 % vyšší ako pred rokom.

Pozitívny výsledok na rast HDP mal tiež zahraničný obchod. Vývoz síce medziročne klesol, ale pretože pokles dovozu bol ešte dynamickejší, plusové saldo zahraničného obchodu ekonomike výrazne pomohlo.

Viac k témam: HDP, Inflácia na Slovensku, Rast ekonomiky, Slovenská ekonomika, Štatistiky, Zahraničný obchod
Zdroj: SITA.sk – Slovenská ekonomika rástla najpomalšie za dva roky, tlmiaci účinok mal aj pokles výdavkov domácností © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -