Imrecze vypovedal ako svedok v korupčnej kauze Mýtnik, padlo aj Kaliňákovo a Kažimírovo meno

0

30.11.2022
aktualizované 29. novembra 2022, 14:43

Výsluchom bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho pokračovalo v utorok hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Mýtnik na pobočke Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici.

Vypovedať má v stredu 30. novembra ako svedok aj podnikateľ Michal Suchoba. Obaja sú v tomto prípade v pozícii spolupracujúcich obvinených. V úvode sa súd vysporiadal s námietkami a ďalšími procesnými návrhmi obhajoby.

Nahrávka ako dôkaz

Obhajoba predložila návrh na prehranie nahrávky medzi Suchobom a Michalom K., ktorá je získaná z trestného konania ŠTS vo veci obžalovaného Mariana K. a spol. Nahrávku navrhli prehrať počas výsluchu Suchobu, lebo z obsahu rozhovoru má vyplývať, že Suchoba si pýtal peniaze za usporiadanie v nejakej záležitosti súvisiacej s uplatnením odpočtu DPH vo výške 8 mil. eur.

„Z toho vyvodzujeme, že nie môj klient Jozef Brhel bol hlavou organizovanej skupiny, ale na finančnej správe pôsobila zločinecká skupina v zložení František Imrecze a Michal Suchoba, ktorí sa zaoberali neoprávneným uplatňovaním nadmerných odpočtov DPH,“ dodal obhajca Michal Mandzák. Súd rozhodne o prípustnosti tohto dôkazu pred výsluchom svedka Suchobu.

Na klamanie majú veľa dôvodov

Podľa jedného z obžalovaných Jozefa Brhela mladšieho majú obaja svedkovia množstvo dôvodov, pre ktoré klamú.

„Ako hlavy organizovanej zločineckej skupiny ukradli Slovenskej republike 18 miliónov eur v kauze Daniari. Tieto peniaze doteraz neboli vydané a je dôvod sa domnievať, že si ich naďalej užívajú. Zároveň ako hlavy organizovanej zločineckej skupiny nemôžu podľa slovenského právneho poriadku urobiť dohodu s orgánmi činnými v trestnom konaní. Tohto faktu sú si vedomí, a preto, aby sa vykúpili zo svojich zločinov a vyhli sa dlhoročnému trestu odňatia slobody, sa rozhodli klamať,“ uviedol pred pojednávaním Jozef Brhel mladší s tým, že sa ich výpovedí absolútne neobáva a verí, že pravda sa ukáže a ich klamstvá budú rozbité.

Doporučil ho vtedajší minister Kaliňák

Bývalý šéf Finančnej správy (FS) v spontánnej výpovedi popísal, za akých okolností nastúpil na pozíciu prezidenta v máji 2012. Do pozície ho mal doporučiť vtedajší minister vnútra Róbert Kaliňák. „Tá inštitúcia v čase môjho nástupu takmer nefungovala,“ uviedol s tým, že sa ju od začiatku snažil skonsolidovať.

V ďalšej časti výpovede sa venoval oblasti boja proti daňovým podvodom, kde ho s riešeniami oslovil jeho kamarát Michal Suchoba. Spoločnosť Alexis tieto riešenia nakoniec oficiálne predstavila na FS.

Kažimír mu stretnutia s Brhelom dovolil

Od Jozefa Brhela staršieho sa Imrecze dozvedel, že vtedajší minister financií Peter Kažimír nemá rád Michala Suchobu a nechce, aby dodával informačné systémy na Finančnú správu. Nakoniec sa však našlo spoločné riešenie a ukázali ministrovi, ako v tomto systéme môže vyzerať colná a daňová kontrola. Potom sa podľa svedka jednalo o cene, alokácii rozpočtových zdrojov a možnostiach obstarania riešení.

Po stanovisku Úradu pre verejné obstarávanie bola v roku 2013 podpísaná rámcová zmluva s firmou Alexis vo vyhradenom režime, teda s výnimkou, ktorá zabezpečila, že nebolo uskutočnené verejné obstarávanie. S Jozefom Brhelom starším urobil Imrecze dohodu, v rámci ktorej dostával ročne 200-tisíc eur v hotovosti. O tom, či sa môže stretávať s Jozefom Brhelom starším, sa podľa jeho slov pýtal aj nadriadeného Kažimíra, ktorý mu povedal, že môže, ale veľmi opatrne.

Peniaze za projekt eKasa

Kažimír si mal podľa Imreczeho žiadať prostredníctvom obžalovaného Miroslava S. za realizáciu projektu eKasa päť percent od Suchobu. Keďže mu Suchoba nevyhovel, tak Kažimír nepodpísal rozpočtové opatrenie. Po ponuke Suchobu dať 150-tisíc eur sa nakoniec dohodli.

„Peniaze mi Suchoba doniesol v nejakom krycom balení. Balenie som ani neotváral, dal som to do trezoru a na druhý deň som ich odovzdal Miroslavovi S. On si to prevzal, zbežne pozrel a prepočítal,” uviedol Imrecze s tým, že po niekoľkých dňoch dostal prísľub, že rozpočtové opatrenie na eKasu schváli, ale bude požadovať analýzu hodnoty za peniaze.

Obsahom analýzy bolo, že riešenie eKasa má priniesť nejaké financie do rozpočtu, to sa potvrdilo a rozpočtové opatrenie nakoniec Kažimír schválil. Toto sa udialo podľa svedka v roku 2017 a začiatkom roka 2018.

Riešili spolu rôzne aktuálne témy

„Niekoľkokrát ročne, možno do desaťkrát v priebehu jedného roka, nebolo to pravidelné. Väčšinou ma kontaktoval Jozef Brhel starší, aby som prišiel. Témy boli rôzne a odvíjali sa od aktuálnej situácie,“ odpovedal Imrecze na otázku prokurátora, ako často a na aké témy sa stretával s Jozefom Brhelom starším s tým, že sa bavili napríklad o nejakých verejných obstarávaniach, alebo aj o projektoch spoločnosti Alexis v oblasti informatiky.

„Týkali sa aj toho, akým spôsobom prebieha implementácia najväčšieho systému, ktorým bol integrovaný systém FS, ktorý bol kľúčovým systémom na celú správu daní,“ doplnil k stretnutiam svedok.

Brhel mu dával peniaze v hoteli Hilton

Finančné prostriedky mi vyplácal Jozef Brhel vždy v hotovosti na desiatom poschodí hotela Hilton v jeho kancelárii. Považoval som tieto prostriedky za kompenzáciu svojej mzdy a míňal som ich na bežnú spotrebu, dovolenky a podobne,“ konštatoval Imrecze s tým, že financie bral ako rozdiel oproti svojej možnej mzde v súkromnom sektore.

„Suchoba mi povedal, že na to, aby mohol dodávať pre FS, musel umožniť Jozefovi Brhelovi, aby sa stal akcionárom spoločnosti Alexis, alebo mal v nej majetkový podiel. Suchoba to špecifikoval, že mu musel dať 50 percent spoločnosti Alexis,“ povedal svedok s tým, že on vníma len jednu spoločnosť Alexis, ako spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá dodávala informačné systémy.

Trvajú na svojej nevine

Obžalobe v tomto prípade čelí okrem podnikateľa Jozefa Brhela aj jeho syn Jozef, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc, bývalý predstaviteľ finančnej správy Milan Grega, podnikateľ Miroslav Slahučka a právnik Martin Bahleda.

Takmer všetci vo svojich výpovediach uviedli, že skutky nespáchali, pričom obžalovaný podnikateľ Miroslav Slahučka odmietol vypovedať úplne. Všetci šiesti obžalovaní zhodne uviedli vo vyhláseniach o vine a nevine, že sú nevinní.

Viac ako 45-miliónová škoda

Prokurátor v rámci prvého pojednávacieho dňa v pondelok 10. októbra prečítal obžalobu na šesť osôb obžalovaných z piatich skutkov. Ide v nich o porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, o legalizáciu príjmu z trestnej činnosti alebo o zločin prijímania úplatku. 

„Škoda bola vyčíslená počas dokazovania, ktoré sa vykonalo počas vyšetrovania. V tom prvom skutku predstavuje sumu viac ako 45 miliónov eur,“ uviedol prokurátor po prečítaní obžaloby.

Predmetom obžaloby podanej už vo februári tohto roku je obstaranie majetku zo strany štátu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť súčasne neefektívne a nehospodárne. Na toto konanie mala nadväzovať legalizačná schéma, ktorej účelom malo byť zneprehľadnenie finančných tokov prostredníctvom zahraničných entít. S podozrením zo spáchania týchto ekonomických činov úzko súvisia aj dva korupčné delikty. Jeden korupčný skutok sa týka obstarávania majetku na Finančnej správe SR v súvislosti so zákazkami s nízkou hodnotou.

V rámci policajných akcií Mýtnik I až III boli obvinení napríklad podnikatelia Brhel, Miroslav V., Michal Suchoba, ďalej bývalý prezident finančnej správy František Imrecze, jeho nástupkyňa Lenka Wittenbergerová alebo bývalý štátny tajomník ministerstva financií Kuruc. Obvinenia sa týkajú korupcie pri verejných obstarávaniach na Finančnej správe SR alebo ministerstve financií alebo ovplyvňovaní legislatívnych procesov.

Viac k témam: Akcia “Mýtnik II”, Akcia “Mýtnik III”, Akcia “Mýtnik”, Korupcia, Neoprávnené odpočty DPH, Súdy
Zdroj: Webnoviny.sk – Imrecze vypovedal ako svedok v korupčnej kauze Mýtnik, padlo aj Kaliňákovo a Kažimírovo meno © SITA Všetky práva vyhradené.