Konšpiračné weby môžu od budúceho roka dostať stopku na deväť mesiacov, voči rozhodnutiu nebude existovať opravný prostriedok

0

7.11.2022 Blokovať škodlivý obsah na internete by mal Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) od apríla budúceho roku na základe rozhodnutia Najvyššieho správneho súd SR. Vyplýva to z novely zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý v stredu schválila vláda.

Škodlivý obsah v online priestore

Podľa novely môže úrad k blokovaniu pristúpiť len na základe doručeného odôvodneného návrhu subjektu s pôsobnosťou v oblasti bezpečnosti a obrany štátu a na základe predchádzajúceho súhlasu súdu a v jeho rozsahu.

Škodlivý obsah je v tejto súvislosti definovaný ako „činnosť, údaj alebo programový prostriedok, ktorý má alebo môže mať za následok poškodenie alebo ohrozenie bezpečnostných, zahraničnopolitických alebo hospodárskych záujmov Slovenskej republiky a je formou hybridnej hrozby”.

„Žiadosť o vydanie súhlasu súdu s blokovaním predkladá úrad písomne Najvyššiemu správnemu súdu SR,” uvádza sa v novele s tým, že súd rozhodne o vydaní súhlasu s blokovaním do 15 dní odo dňa podania žiadosti.

Blokovanie na deväť mesiacov

Proti rozhodnutiu súdu o vydaní súhlasu s blokovaním pritom nie je prípustný opravný prostriedok. NBÚ má zároveň blokovanie vykonávať v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie cieľa a spôsobom primeraným vo vzťahu k následkom na majetku, právach a právom chránených záujmoch iných osôb. „Rozhodnutie o blokovaní možno vydať s platnosťou najdlhšie na deväť kalendárnych mesiacov,” uvádza sa v materiáli

NBÚ podľa novely musí zverejniť rozhodnutia o blokovaní a informáciu o zrušení blokovania na svojom webovom sídle. „Náklady spojené s výkonom blokovania a zodpovednosť za škodu spôsobenú blokovaním znáša úrad,” zdôrazňuje dokument.

Úradu má zároveň pribudnúť povinnosť predkladať každoročne správu o vydaných rozhodnutiach o blokovaní online obsahu Národnej rade SR. V súčasnosti sa takáto povinnosť vzťahuje len na zásahy do ochrany osobných údajov a telekomunikačného tajomstva.

Viac k témam: Dezinformácie, Kybernetická bezpečnosť, Novela zákona, Online, Šírenie nepravdivej informácie
Zdroj: Webnoviny.sk – Konšpiračné weby môžu od budúceho roka dostať stopku na deväť mesiacov, voči rozhodnutiu nebude existovať opravný prostriedok © SITA Všetky práva vyhradené.