Vo veci neplatnosti komunálnych a župných volieb rozhodne súd do 30 dní. Kto a dokedy môže podať žalobu?

0

4.11.2022 Vo veci žalôb o neplatnosti výsledkov uplynulých spojených krajských a komunálnych volieb má Najvyšší správny súd SR rozhodnúť do 30 dní odo dňa doručenia žaloby a vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.

Ako ďalej informoval hovorca súdu Michal Hajtol, žaloby musia byť podané v lehote desiatich dní odo dňa vyhlásenia výsledku volieb.

Nedôvodnú žalobu súd zamietne

Podľa Správneho súdneho poriadku sa žalobca môže žalobou domáhať vydania rozhodnutia o neústavnosti alebo nezákonnosti napadnutých volieb, a tým zabezpečiť slobodnú súťaž politických síl.

„Ak Najvyšší správny súd SR po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, rozsudkom vyhlási voľby za neplatné, zruší napadnutý výsledok volieb alebo zruší rozhodnutie volebnej komisie a vyhlási za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený. Ak sa po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, zamietne ju,” vysvetlil Hajtol.

Hovorca pripomína, že žalobcom môže byť podľa Správneho súdneho poriadku neúspešný kandidát na funkciu v orgáne územnej samosprávy, ktorý nebol zvolený a získal aspoň 10 percent platných hlasov, neúspešná politická strana/politické hnutie a prípadne ich koalícia, ktorá podala platnú kandidátnu listinu, alebo 10 percent oprávnených voličov príslušného volebného obvodu.

Rozhodujú päťčlenné senáty

„Žalovaným je v prípade prieskumu volieb do zastupiteľstva politická strana/politické hnutie, ktorá získala v napadnutých voľbách zastúpenie v obecnom, miestnom, mestskom zastupiteľstve alebo v zastupiteľstve samosprávneho kraja, respektíve zvolený nezávislý kandidát. Žalovaným v prípade prieskumu volieb starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja je starosta obce, starosta mestskej časti, primátor mesta alebo predseda samosprávneho kraja zvolený v napadnutých voľbách,” zdôraznil Hajtol.

Zobraziť fotogalériu k článku:
Komunálne a župné voľby do VÚC 2022 (fotografie)

O žalobách vo volebných veciach rozhodujú päťčlenné senáty zložené zo sudcov Najvyššieho správneho súdu SR.

„Predseda súdu v rozvrhu práce zriadil štyri päťčlenné senáty, ktorým sú náhodným výberom prideľované všetky žaloby vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy,” dodal Hajtol.

Viac k témam: Komunálne a župné voľby do VÚC 2022 na Slovensku
Zdroj: Webnoviny.sk – Vo veci neplatnosti komunálnych a župných volieb rozhodne súd do 30 dní. Kto a dokedy môže podať žalobu? © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -