Samosprávam chýba kontrola hospodárenia a mnohé nemajú ani hlavného kontrolóra, tvrdí Makarová zo Zastavme korupciu

0

2.10.2022
aktualizované 30. septembra 2022, 12:44

V samosprávach chýba kontrola hospodárenia. Mnohé z nich nemali ani hlavného kontrolóra, ktorý by dozeral na efektívnosť a zákonnosť ich hospodárenia. Na tlačovej konferencii to povedala Xénia Makarová z Nadácie Zastavme korupciu.

Dodala, že téme sa začali venovať, pretože najviac podnetov, ktoré prijali, sa týkalo práve podozrení z korupcie či neefektívneho hospodárenia samospráv. Zároveň sa blížia voľby do orgánov samospráv. Problémy vnímajú napríklad v oblasti predaja či prenájmov prostredníctvom takzvaného osobitného zreteľa či v postavení hlavného kontrolóra.

Menej j transparentné prevody majetku

Predaj a prenájom majetku formou osobitného zreteľa môže obec využiť v „špecifických podmienkach”, teda napríklad v prípadoch, keď potrebuje predaj urýchliť pre mimoriadnu situáciu. V legislatíve ale nie je zadefinované, čo je mimoriadna situácia. Sú to menej transparentné prevody majetku, veľakrát bez súťaže či pod trhovú cenu.

Minulý rok Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) upozornil, že samosprávy takýmto spôsobom realizovali dve tretiny predajov a prenájmov. Predseda NKÚ Ľubomír Andrassy dodal, že na situáciu upozornili aj príslušný výbor Národnej rady SR.

Post kontrolóra nemá dostatočnú nezávislosť

Problém s postavením hlavného kontrolóra spočíva v tom, že jeho post nemá dostatočnú nezávislosť. V podstate je zamestnancom primátora, respektíve starostu a menuje ho zastupiteľstvo. Môže teda nastať situácia, že keď kontrolór upozorní na problém, môže dôjsť k jeho postihu zo strany orgánov samosprávy.

Nadácia v tomto smere navrhuje najmä posilnenie kompetencií kontrolórov, no upozorňuje aj na potrebu zvýšenia ich odbornej spôsobilosti.

Andrassy sa vyjadril, že funkcia kontrolóra by mala byť podmienená vysokoškolským vzdelaním i preukázaním odbornej spôsobilosti. Momentálne na funkciu kontrolóra postačuje stredoškolské vzdelanie.

V otázke kontrolórov zlyháva štát

Predseda NKÚ tiež poukázal i na ďalšie problémy, ktoré sa spájajú s funkciou hlavného kontrolóra. Mnohí kontrolóri majú napríklad veľmi malý úväzok, prípadne viacero úväzkov vo viacerých samosprávach. Z tohto hľadiska je potrebné, aby legislatíva upravila minimálny a maximálny úväzok pre kontrolóra.

Dodal, že by bolo potrebné vytvoriť stavovskú organizáciu kontrolórov, ktorá by zaručovala ich odbornosť a kontrolovala kvalitu ich práce. Podľa Andrassyho v otázke kontrolórov zlyháva štát, nie samosprávy samotné. Doplnil, že rezortu vnútra odporučili reformovať postavenie kontrolórov i systém kontroly.

Po najbližších voľbách do orgánov samospráv je podľa Nadácie Zastavme korupciu potrebné apelovať na zmeny v postavení i odbornosti hlavných kontrolórov. Zároveň je potrebné pracovať aj na ďalších právnych normách, ktoré upravujú hospodárenie s majetkom samospráv.

Viac k témam: Hospodárenie miest a obcí, Komunálne voľby, Kontrola, Korupcia
Zdroj: Webnoviny.sk – Samosprávam chýba kontrola hospodárenia a mnohé nemajú ani hlavného kontrolóra, tvrdí Makarová zo Zastavme korupciu © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -