Niektoré prvky reformy súdnictva sú krokmi späť, skonštatovala znepokojená Európska asociácia sudcov

0

14.9.2021 Niektoré prvky reformy súdnictva sú krokmi späť v procese vytvorenia podmienok na ochranu súdnictva pred neprimeraným vplyvom a jeho nezávislosti.

Skonštatovala to Európska asociácia sudcov (EAJ), ktorá na žiadosť Združenia sudcov Slovenska preskúmala určité aspekty zmien legislatívy týkajúcich sa súdnictva a právneho štátu, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2021. EAJ bola tiež informovaná o legislatívnom návrhu novej súdnej mapy.
Asociácia sudcov je znepokojená
Asociácia sudcov sa vyjadrila napríklad k zmene ústavy, ktorá umožňuje predsedu, podpredsedu a člena Súdnej rady SR pred uplynutím ich funkčného obdobia kedykoľvek odvolať.

„Zavedenie takejto právomoci je v rozpore s Európskymi štandardami nezávislosti súdnictva a súdnych rád. Nevyhnutná nezávislosť členov rád vyžaduje, aby výkon funkcie bol zaručený a nemohol byť svojvoľne ukončený. Iba v prípade vážneho zneužitia alebo zanedbania povinnosti môže byť člen odvolaný a pre takúto situáciu by mal zákon ustanoviť presné dôvody, postup a kompetencie,“ uviedla EAJ.

Tá je taktiež znepokojená, že v dôvodovej správe sa súdna rada neopisuje ako „nezávislý ústavný orgán súdnictva“, ale skôr ako „autonómny orgán realizujúci justičnú politiku vlády a parlamentu.“ Takáto formulácia podľa EAJ vyvoláva obraz súdnej rady ako nástroja exekutívnej politiky.
Hrozba a strach zo stíhania
V reformných zmenách v justícii zaviedlo ministerstvo spravodlivosti aj trestnoprávnu zodpovednosť sudcov pri výkone sudcovských funkcií. EAJ zhodnotila, že sudca by nemal požívať imunitu pred stíhaním za akékoľvek trestné činy spáchané v sudcovej súkromnej sfére. Mal by mať však podľa EAJ imunitu od občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti pri vydávaní rozsudkov a výkone funkcie.

„Možnosť alebo hrozba stíhania nesie nebezpečenstvo zabránenia sudcovi slobodne vykonávať svoje funkcie a môže byť ľahko zneužitá na vyvolanie neprimeraného tlaku na sudcu alebo jeho ovplyvnenie,“ vysvetlila EAJ.

S obavami preto poznamenala, že doplnený článok Ústavy SR poskytuje imunitu za „právny názor vyjadrený pri rozhodovaní, okrem prípadov, ak by tým bol spáchaný trestný čin“. To znamená, že akt vydania súdneho rozhodnutia môže byť trestným činom. EAJ tiež kritizuje zavedenie trestného činu za vydanie svojvoľného rozhodnutia, ktoré spôsobí škodu alebo poskytne výhodu inému.

„Tieto ustanovenia ľahko vystavia sudcov na Slovensku trestnému stíhaniu, alebo hrozbe alebo strachu zo stíhania za ich rozsudky a toto predstavuje vážne nebezpečenstvá pre nezávislosť slovenských držiteľov sudcovských funkcií,“ uviedla EAJ s tým, že pojem svojvoľného rozhodnutia je veľmi široký a zle definovaný.
Oslabená ochrana nezávislosti súdnictva
V tejto súvislosti sa EAJ vyjadrila aj k zrušeniu článku ústavy, podľa ktorej bol pre väzbu sudcov vyžadovaný súhlas Ústavného súdu SR.

„V členských štátoch Rady Európy existujú rôzne modely na zabránenie neprípustného vplyvu na súdnictvo v dôsledku vzatia do väzby alebo podobných vyšetrovacích opatrení spojených so stíhaním. Súhlas ústavného súdu, iného súdu alebo väčšinou súdnej rady je nevyhnutný ako záruka nezávislosti súdnictva. Absencia takejto záruky tak oslabuje ochranu nezávislosti súdnictva,“ zhodnotila.
Reformy nemajú byť zavedené narýchlo
EAJ skonštatovala, že nie je v pozícii, aby komentovala konkrétne plány novej súdnej mapy. Avšak podľa nej treba zdôrazniť, že v prípade takých dôležitých reforiem súdneho systému sa vyžaduje intenzívne a podstatné zapojenie súdnictva.

„Reformy takéhoto rázu by nemali byť implementované narýchlo, ale vyžadujú rozsiahle a podrobné posúdenie. Mali by zvýšiť efektívnosť a zlepšiť prístup k spravodlivosti, a nie opačne. Nemali by byť vnímané ako prostriedky pretrhnutia korupčných väzieb, ktoré boli objavené – takéto trestné činy vnútri súdnictva by mali byť eliminované existujúcimi protikorupčnými nástrojmi,“ doplnila asociácia.

EAJ nalieha na slovenské autority, aby prijali vhodné opatrenia v súlade s európskymi štandardami a v záujme ich občanov obnovili všetky „vyššie uvedené“ záruky nezávislosti súdnictva a zapojili v plnom rozsahu zástupcov súdnictva vrátane Združenia sudcov Slovenska do prebiehajúcich alebo budúcich reformných projektov.

Viac k témam: justícia, reforma súdnictva, súdna mapa, súdnictvo
Zdroj: Webnoviny.sk – Niektoré prvky reformy súdnictva sú krokmi späť, skonštatovala znepokojená Európska asociácia sudcov © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -