Spoločnosť LANXESS kupuje firmu IFF Microbial Control a posilňuje svoju pozíciu v segmente antimikrobiálnych prípravkov

0

5.9.2021
Spoločnosť LANXESS sa stáva jedným z najväčších svetových dodávateľov antimikrobiálnych výrobkov
Posilnenie portfólia špeciálnych chemikálií: rozšírenie rastových oblastí dezinfekcie, osobnej starostlivosti a ochrany materiálov
Akvizícia podniku s príjmami vo výške približne 450 miliónov USD* a ziskom pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou vo výške približne 100 miliónov USD*
Výhodné synergie: ďalšie zvýšenie zisku pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou o približne 35 miliónov USD v priebehu štyroch rokov
Kúpna cena približne 1,3 miliardy USD
Uzavretie transakcie sa očakáva v 2. štvrťroku 2022
Ochrana spotrebiteľa sa stane najsilnejším segmentom skupiny

Spoločnosť LANXESS oznámila prevzatie spoločnosti IFF Microbial Control, ktorá patrí medzi popredných dodávateľov antimikrobiálnych účinných látok a prípravkov na ochranu materiálov, konzervačných a dezinfekčných prostriedkov.

LANXESS podpísal s predávajúcim – firmou International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) so sídlom v USA – príslušnú dohodu 23. augusta 2021. Výrobky IFF Microbial Control sa používajú na širokú škálu účelov, najmä v oblasti osobnej starostlivosti a výrobkov pre domácnosť, v priemyselnej úprave vody a tiež vo farbách a náteroch.

Túto transakciu ešte musia schváliť príslušné protimonopolné orgány. Okrem toho musí byť predmetný podnik najprv odpredaný zo skupiny IFF. Spoločnosť LANXESS preto očakáva, že transakcia bude dokončená v druhom štvrťroku 2022.

Antimikrobiálna divízia IFF generuje tržby vo výške približne 450 miliónov USD* a zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou vo výške približne 100 miliónov USD*. Spoločnosť LANXESS očakáva, že do štyroch rokov od transakcie povedú vytvorené synergie k zvýšeniu zisku pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou o približne 30 miliónov EUR. V dôsledku tejto akvizície sa očakáva zvýšenie zisku na akciu už v prvom fiškálnom roku po uzavretí transakcie.
Akvizícia, ktorá dokonale zapadá do stratégie výrobcu špeciálnej chémie
“V roku 2021 všetko nasvedčuje budúcemu rastu. Akvizícia spoločnosti IFF Microbial Control je štvrtou tohtoročnou akvizíciou a druhou najväčšou akvizíciou spoločnosti LANXESS. Táto oblasť dokonale zapadá do nášho strategického smerovania – špeciálne chemikálie s atraktívnymi maržami, použitie v širokej škále priemyselných odvetví a globálny dosah. Vďaka tomu sa spoločnosť LANXESS stane jedným z najväčších svetových dodávateľov antimikrobiálnych výrobkov. Zároveň posilňujeme oblasť ochrany spotrebiteľa, ktorá sa stane najsilnejším segmentom skupiny – pre spoločnosť LANXESS je to ďalší rozhodujúci krok vpred z hľadiska ziskovosti a stability,” povedal Matthias Zachert, predseda predstavenstva spoločnosti LANXESS AG.

Spoločnosť LANXESS zaplatí za akvizíciu približne 1,1 miliardy EUR. “Pri zohľadnení synergií, o ktoré sa snažíme, dosahujeme atraktívnu kúpnu cenu, ktorá predstavuje 9,6-násobok zisku pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou,” povedal Michael Pontzen, finančný riaditeľ spoločnosti LANXESS. Skupina bude túto kúpnu cenu financovať dlhovým kapitálom a na tento účel si zabezpečila príslušné preklenovacie financovanie. Pontzen dodal: “Preklenovacie financovanie dohodnuté s našimi bankami nahradíme v nasledujúcich mesiacoch umiestnením podnikových dlhopisov na kapitálovom trhu. Zároveň je pre nás dôležité, aby sme si pritom udržali solídny investičný rating.”

LANXESS posilní svoju pozíciu v oblasti ochrany materiálov
Spoločnosť IFF Microbial Control zamestnáva približne 270 ľudí a prevádzkuje dva výrobné závody v USA v St. Charles Parish v Louisiane a v Institute v Západnej Virgínii. Spoločnosť má tiež rozsiahlu sieť partnerstiev s výrobcami účinných látok a vývojármi účinných látok. Po dokončení tejto akvizície bude tento podnik začlenený do obchodnej jednotky Material Protection Products v rámci spoločnosti LANXESS.

“Okrem iného sme v posledných rokoch získali dobrú pozíciu ako poskytovateľ antimikrobiálnych riešení vďaka akvizíciám. Vďaka antimikrobiálnemu biznisu spoločnosti IFF môžeme teraz rozšíriť naše portfólio účinných látok, čo nám umožní ponúkať našim zákazníkom ďalšie aplikačne orientované riešenia. Okrem toho posilňujeme náš hodnotový reťazec,” povedal Michael Schäfer, vedúci obchodnej jednotky Výrobky na ochranu materiálov. “Tento podnik nám tiež poskytuje prístup k novým technológiám a posilňuje našu regulačnú pozíciu získaním ďalších registrácií.”

Spoločnosť IFF Microbial Control ponúka komplexné portfólio inovatívnych a udržateľných riešení. Tieto výrobky predlžujú životnosť a zabezpečujú funkčnosť konečných výrobkov, napríklad vo farbách a náteroch, výrobkoch osobnej starostlivosti, čistiacich prostriedkoch a čistiacich prostriedkoch pre domácnosť. Šetria vodu aj pri používaní na priemyselné účely. Hygienické riešenia od spoločnosti IFF Microbial Control sa používajú aj vo funkčných textíliách. Zabezpečujú, že tieto textílie zostanú dlhšie bez baktérií.
Ukončenie programu spätného odkúpenia akcií
Spoločnosť LANXESS si nedávnymi akvizíciami vytvorila atraktívne príležitosti na rast a teraz mení priority alokácie kapitálu. V tejto súvislosti sa ukončí v súčasnosti pozastavený program spätného odkúpenia akcií. Akcie, ktoré už boli odkúpené, v počte približne 1,1 milióna, budú zrušené.
Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnej chémii
Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2020 dosiahol obrat 6,1 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 800 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.

Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS, facebook.com/LANXESS, linkedin.com/company/lanxess a youtube.com/lanxess.

*Normalizovaná úroveň, t. j. za priemerný rok.

Informačný servis

Viac k témam: LANXESS, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Spoločnosť LANXESS kupuje firmu IFF Microbial Control a posilňuje svoju pozíciu v segmente antimikrobiálnych prípravkov © SITA Všetky práva vyhradené.

- Reklama -