DIKY MOC za pomoc. Projekt, ktorý spája seniorov a mládež má za sebou pilotnú fázu

0
Celoslovenský projekt DIKY MOC za pomoc myslí na seniorov (Autor: dikymoc.sk)

Každý rok pribúda na Slovensku čoraz viac seniorov. Pre tisíce ľudí sa tak odrazu všetko zmení – vypadávajú z každodenného kolotoča, v ktorom mali svoje miesto, z toho vyplývajúcu misiu a vďaka čomu zdolávali rôzne výzvy a úlohy, ktoré život sociálne aktívneho človeka prinášal.

Postupne sa u nich eliminuje aj jedna zo základných životných potrieb – potreba sebarealizácie, čo obzvlášť citlivo vnímajú ľudia zvyknutí na aktívny a produktívny štýl života. Stávajú sa čoraz sociálne izolovanejšími a zraniteľnejšími.

Projekt formou interaktívnych workshopov jednak prináša riešenie a motiváciu pre seniorov ako sa dostať zo sociálnej izolácie a zároveň reflektuje aj na ich potrebu spolupatričnosti a sebarealizácie. Seniori sa vďaka workshopom jednak hravou formou naučia základným zručnostiam v oblasti nových médií a informačno-komunikačných technológií a zároveň aj získajú chuť, vôľu, odvahu a motiváciu podeliť sa o svoje celoživotné vášne či skúsenosti s okolitým svetom – za pomoci mladých „sociálnych hekerov”, ktorí ich budú na tejto novej a vzrušujúcej ceste sprevádzať,“ prezrádza koordinátor projektu, Ing. Martin Michalica z občianskeho združenia Šedý medveď a pokračuje:

Tento projekt prináša inovatívny pohľad na aktuálne postavenie seniora v spoločnosti, definuje potreby, ktoré sú v jeho živote kontinuálne prehliadané/neuspokojené a poskytuje na mieru šité riešenie ako ich uspokojiť s využitým nových médií a informačno-komunikačných technológii. Jeho výnimočnosť spočíva aj v schopnosti spojiť dve cieľové skupiny – seniorov a mládež – spôsobom, ktorý efektívne rozvíja medzigeneračný dialóg,  búra zaužívané predsudky a stereotypy, mení pohľad na seniorov zo strany mládeže, ktorú zároveň motivuje k aktívnej participácii na báze dobrovoľníctva a usiluje sa o rozvoj sociálneho cítenia a emocionálnej inteligencie.“

Viac informácií o projekte nájdete na www.dikymoc.sk .

- Reklama -