štvrtok, 1 decembra, 2022
1.8 C
Bratislava
ÚvodRegiónyMesto Bratislava dostalo pokutu vo výške až 174- tisíc eur

Mesto Bratislava dostalo pokutu vo výške až 174- tisíc eur

 Dôvodom uloženia pokuty je nesprávne zadaný postup pri verejnom obstarávaní zverejnenom v júni 2016. “Účastník konania pri zadávaní podlimitnej zákazky použil postup pre zadávanie podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 112 zákona o verejnom obstarávaní namiesto použitia príslušného postupu podľa § 113 až § 115 zákona o verejnom obstarávaní, čím sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvu spôsobom alebo postupom ustanoveným podľa tohto zákona,” ozrejmil rozhodnutie úradu jeho predseda Miroslav Hlivák.

Rozhodnutie z 10. augusta 2018 je verdiktom predsedu ÚVO Miroslava Hliváka ako druhostupňového správneho orgánu a potvrdením rozhodnutia úradu ako prvostupňového správneho orgánu z 28. mája 2018. Voči tomu rozhodnutiu podalo hlavné mesto rozklad, v ktorom poukazuje okrem iného na nesúlad s doterajšou praxou úradu, a teda rozpor s princípom právnej istoty. Na to upozorňuje radnica aj pri aktuálnom rozhodnutí.

“Rovnaké, respektíve obdobné, predmety zákazky boli a sú zadávané ďalšími významnými verejnými obstarávateľmi v oblasti verejnej správy, ktorí majú v predmete činnosti okrem iného aj starostlivosť o komunikácie, o čom svedčí verejne dostupná dokumentácia na elektronickom kontraktačnom systéme,” uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.

Pripomenula zároveň, že hlavné mesto striktným dodržiavaním platného zákona eliminuje vznik pochybení už v procese prípravy procesov vo verejnom obstarávaní. “Revízne postupy však umožňujú  tretím osobám dotknutým budúcim uzavretím zmluvy vstupovať do procesov v rôznom záujme, ktorý ale verejný obstarávateľ nemôže ovplyvniť,” dodala hovorkyňa.

Proti rozhodnutiu predsedu ÚVO ako druhostupňového správneho orgánu sa mesto odvolať nemôže, môže sa však obrátiť na súd, aby uvedené rozhodnutie preskúmal. “Mesto tak urobí,“ potvrdila Onufer.

728*90
- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

- Reklama -