Dokument A1 je možné vybaviť aj online

0
Foto: gettyimages (PR SITA)

Čo je to dokument A1?
Na osobu, ktorá obvykle pracuje ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) na území Slovenskej republiky a vykonáva podobnú činnosť v zahraničí, sa vďaka vydaného dokumentu A1 od Sociálnej poisťovne aj naďalej uplatňujú právne predpisy SR. Maximálne však na dobu 24 mesiacov. Živnostník musí spĺňať podmienky na uplatnenie inštitútu vyslania a preukázať ich Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa skúma, či sú podmienky splnené a ak áno, vydá živnostníkovi dokument A1.

Online vybavenie dokumentu A1
Od 15. 5. 2023 je možné požiadať Sociálnu poisťovňu o dokumentu A1 aj elektronicky. Proces udeľovania tak bude pre Sociálnu poisťovňu rýchlejším, keďže nie je potrebné ručné prepisovanie údajov, ako tomu bolo pri papierových žiadostiach. Ak by predsa len živnostník podával žiadosť o dokument A1 papierovo, je potrebné vyplnený formulár vytlačiť, podpísať a poslať alebo osobne doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Je potrebné to spraviť v dostatočnom predstihu pred vyslaním, aby mala SP dosť času na vybavenie
žiadosti.

Informačný servis (SITA)

- Reklama -