Ekológia a úspora energií majú v COOP Jednote spoločný smer

0

15.11.2022 Maloobchodná sieť COOP Jednota ako zodpovedný obchodník napĺňa v rámci podnikania aj enviromentálny rozmer. Enviromentálna politika spoločnosti má niekoľko smerov, ktorých spoločným menovateľom je, aby obchodná činnosť najväčšieho slovenského obchodného systému mala minimálny dosah na životné prostredie.

Energetická kríza a obavy z nej plynúce postavili otázku energií a ich úsporného využívania ešte viac do popredia. COOP Jednota sa dlhodobo venuje ochrane životného prostredia a investuje do nových technologických a energetických zariadení, napríklad do nových chladiarenských zariadení, LED osvetlenia, fotovoltiky či do implementovania ďalších moderných riešení šetriacich energie. Zavadzaním nových technologických zariadení, ako sú elektronické cenovky a LED cenovky v predajniach sa zasa znižuje spotreba papiera a tonerov, ktoré sú v kategórii odpadov definované ako nebezpečný odpad. Všetky aktivity majú spoločný cieľ – zodpovedný prístup k ekológii a energiám.

Optimalizácia energetického manažmentu

Spoločnosť COOP Jednota presadzuje pri svojich obchodných činnostiach myšlienku minimalizácie uhlíkovej stopy a efektívnu spotrebu energií na svojich prevádzkach, čo sa darí dosahovať aj optimalizáciou energetického manažmentu. Do predajní od roku 2020 zavádza meracie systémy, ktoré merajú teplotu a vlhkosť. “Aplikovanie tohto významného technického riešenia v sieti našich predajní predstavuje optimalizáciu spotreby elektrickej energie, a tiež optimálne nastavenie chladenia tovarov,” uvádza Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb, COOP Jednota Slovensko. Tisíce senzorov automaticky dohliadajú na správne chladenie potravín, upozornia na neštandardnú situáciu a pomôžu zvýšiť energetickú efektivitu predajní. To je v skratke prínos smart riešenia – riešenia na báze internetu vecí (IoT). Do existujúcej online platformy je možné zapojiť ďalšie meradlá s IoT funkcionalitou (napr. elektromery, vodomery a iné). “Projektom automatizovaného monitorovania v oblasti potravín pokračujeme v ceste modernizácie našej predajnej siete. Kombináciou získaných dát môžeme optimalizovať a priamo znižovať spotrebu elektrickej energie, čo následne vplýva nielen na samotné náklady, ale aj na zvýšenú ochranu životného prostredia,” vysvetľuje M. Švrček. Smart riešenie na báze internetu vecí využíva COOP Jednota aktuálne v 340 predajniach po celom Slovensku.

Fotovoltika – ekologický zdroj energie

Fotovoltika je ďalším zeleným zdrojom energie, ktorý v rámci svojej činnosti aplikuje aj maloobchodná sieť COOP Jednota. “Už viac ako 2 roky sa v našom obchodnom systéme intenzívne venujeme aj montáži fotovoltických panelov na našich predajniach, ktoré využívame primárne na pokrytie vlastných energetických potrieb. Vzhľadom na fakt, že naše nehnuteľnosti sú situované v urbanisticky zastavaných častiach, investície na obnovu a zmenu objektov na energeticky udržateľné sú značne vysoké. Napriek tomu dokážeme v našom systéme vytvoriť z obnoviteľných zdrojov približne 5% energií, čo je určite pozitívne číslo,” zdôrazňuje M. Švrček. Aktuálne využíva fotovoltické panely 90 prevádzkových jednotiek v 10 spotrebných družstvách COOP Jednoty.

Zálohujeme dobrovoľne

V rámci novej legislatívnej povinnosti – zavedenia zálohového systému na slovenský trh od 1. 1. 2022, bol rok 2021 venovaný príprave infraštruktúry na tento systém. COOP Jednota sa intenzívne venovala prispôsobeniu prevádzok, ich rekonštrukcii, výberu spôsobu zberu, ako aj výberu samotných zariadení určených na zber PET fliaš a plechoviek. Aktuálne je maloobchodnej sieti COOP Jednota približne 1400 odberných miest, z toho viac ako 300 povinných odberných miest a takmer 1100 dobrovoľne zapojených prevádzok. Takmer 1000 prevádzok je vybavených automatickým odberom obalov, ostatné využívajú možnosť ručného zberu. Do konca roka 2022 plánuje obchodný systém COOP Jednota otvoriť ešte niečo cez 60 odberných miest.

Podporujeme cirkulárnu ekonomiku

V roku 2020 bol v systéme COOP Jednota zavedený environmentálny strategický program “Jednotne ekologicky” na podporu udržateľnosti a ochrany životného prostredia. Projekt odštartovala zmena materiálov na výrobu nákupných tašiek, ktoré sú recyklovateľné a slúžia na viacnásobné použitie. V roku 2021 pokračovala iniciatíva v spolupráci so spoločnosťou NATUR-PACK, kde bol spoločne predstavený projekt zameraný na využitie produktov vlastnej značky k ekologickej edukácii spotrebiteľov. Na produktoch vlastnej značky sú umiestnené grafické symboly v podobe zberných nádob, ktoré pomáhajú spotrebiteľom, ako správne triediť odpad. Zobrazené kontajnery sú vo farbách triediacich nádob s popisom nápojový kartón, plast, kov, papier, sklo, komunál, bio. Pri každej ikonke je zároveň uvedené, ktorá časť daného použitého odpadu kam patrí. V prípade, že sa obal skladá z viacerých častí, ktoré je potrebné vhodiť do rozdielnych kontajnerov, každý kontajner je na obale jasne definovaný. Bližšie informácie o správnom triedení odpadov nájdu spotrebitelia na samostatnej webovej stránke www.jednotne-ekologicky.sk.

Informačný servis

- Reklama -