Zálohovanie na Slovensku: Čo nás čaká v budúcnosti?

0

27.10.2022 Spustením zálohového systému na plastové fľaše a plechovky od nápojov na začiatku tohto roka vstúpilo Slovensko do “zelenšej” budúcnosti. Ako budú vyzerať ďalšie kroky posúvajúce tento systém dopredu? Podarí sa ho urobiť ešte účinnejším, užitočnejším a atraktívnejším?

Zavedením zálohového systému, ktorý zabezpečuje odstránenie plastových fliaš a plechoviek z našej prírody a ich návrat do recyklačnej slučky, Slovensko predbehlo všetkých svojich susedov. V dnešných časoch zlých správ je to úspech, na ktorý môžu byť hrdí všetci obyvatelia Slovenska. Aj preto, lebo sa na tom sami aktívne podieľajú.

Všetci pozorovatelia, odborníci a zainteresovaní hráči doma aj v zahraničí konštatovali, že nábeh nového zálohového systému bol na Slovensku veľmi úspešný. Pritom na jeho prípravu bolo menej času ako v iných krajinách s podobným systémom – iba 10 mesiacov. Zálohovanie je dnes prirodzenou súčasťou nášho života. Jednorazové nápojové obaly tak postupne miznú z kontajnerov na komunálny či separovaný odpad a aj z našich ulíc a vodných tokov. Môžeme si položiť otázku: Dá sa po dobrom rozbehu a udomácnení sa zálohového systému u nás robiť niečo ešte lepšie?

“Po takmer desiatich mesiacoch môžeme konštatovať, že Slováci sa k zálohovaniu plastových fliaš a plechoviek postavili veľmi zodpovedne a aktívne sa do neho zapájajú. Počet vrátených nápojových obalov už prekročil 650 miliónov, čo zodpovedá približne 120 kusom na každého obyvateľa Slovenska,” približuje Lucia Morvai, riaditeľka Správcu zálohového systému.

Foto: Tomra

Trendom bude väčší komfort zálohovania

Kvantita je jedna vec, inou je kvalita. Podľa spoločnosti TOMRA, výrobcu zálohomatov, stále existujú nové možnosti v zvyšovaní komfortu zálohovania – z hľadiska zákazníkov i obchodníkov. “Máme za sebou prvú fázu rozbehu slovenského zálohového systému. Obchodníci sa počas nej presvedčili, že zálohomaty v predajniach sú prínosom a pomáhajú obchodu,” konštatuje Roman Postl, Managing Director TOMRA Collection Slovakia. Pripomína aj výsledky prieskumu, podľa ktorého návštevníci uprednostňujú predajne s automatizovaným preberaním nápojových obalov.

TOMRA preto verí, že počet predajní s inštalovanými zálohomatmi bude ďalej rásť a budú ich mať aj čoraz menšie prevádzky. Tie väčšie budú pridávať ďalšie zálohomaty a ku slovu prídu aj výkonnejšie konfigurácie – napríklad “multifeed” stroje, do ktorých možno fľaše sypať z veľkého vreca. “Všetci vieme, koľko plastových fliaš a nápojových plechoviek sa vie za pár dní nahromadiť v domácnosti. V zahraničí sú preto už dosť bežné multifeedové zálohomaty, ktoré zákazníkom urýchľujú samoobslužnú manipuláciu a vkladanie obalov. Nepochybujem, že sa dobre uplatnia aj na našom trhu,” komentuje Roman Postl.

Foto: Tomra

Vyššie nároky na recyklačný priemysel

Ďalšou doménou s potenciálom na zlepšenie je tá, ktorú bežný zákazník nevidí. Spracovanie plastového a kovového materiálu vyzbieraného Správcom zálohového systému z predajní, prebieha v triediacom centre Správcu v Kočovciach pri Novom Meste nad Váhom. Materiál sa tu triedi podľa druhov a farebných prúdov aby bola jeho následná recyklácia efektívnejšia a zabezpečilo sa uzavretie materiálového kruhu, čiže recyklácia “z fľaše do fľaše” a “z plechovky do plechovky”.

V oblasti recyklovania plastových fliaš sme v istom zmysle stále “na začiatku histórie” a v blízkom čase sa očakáva boom nových spracovateľských technológií a postupov. Niektoré avizuje aj TOMRA. Popri zálohomatoch sa totiž jej výrobný program zameriava aj na širšie technické riešenia recyklačných procesov. Tie sú zhmotnené v čoraz výkonnejších technologických zariadeniach.

Úsilie výrobcu smeruje do vývoja účinnejších metód čistenia a zvyšovania kvality plastového recyklátu, tak, aby čo najväčšia časť z neho bola opätovne využitá na výrobu nových plastových fliaš. V súčasnosti totiž recyklačná slučka nie je uzavretá.

Foto: Tomra

Veľká časť materiálu z vrátených fliaš nemá dostatočnú kvalitu ako surovina na výrobu rovnocenných fliaš – čírych alebo farebných. V recyklačnom procese pôsobí tzv. downgrading spôsobený najmä zmiešavaním rôznych typov plastových fliaš. Jednoducho povedané, zo zmesi čírych a zafarbených nápojových obalov sa nedajú vyrobiť nové číre fľaše bez pridania “čerstvej” suroviny, ktorá sa vyrába chemickým procesom z ropy. Tento deficit v kvalite môžu postupne znížiť vylepšené procesy triedenia a pokročilej mechanickej recyklácie (AMR).

Ministerstvo životného prostredia SR do budúcnosti nevylučuje rozšírenie zálohového systému o ďalšie obalové materiály. Odvoláva sa pritom práve na úspešný rozbeh a dobré skúsenosti so zálohovaním plastových fliaš a plechoviek. V prípade vnesenia nových obalových produktov do súčasného systému vzniknú aj nové nároky na udržanie kvality recyklácie a spracovania. Technológie spoločnosti TOMRA sú už v súčasnosti pripravené vyhovieť týmto nárokom a produkovať pre výrobcov PET fliaš a ďalších obalov surovinu spĺňajúcu ich požiadavky na kvalitu.

Viac informácií nájdete na https://collection-sk.tomra.com

- Reklama -