Prečo investovať do akcií počas recesie

0

4.9.2022 Investovanie do akcií počas krízy je dobrý spôsob ako nakúpiť akcie kvalitných firiem v zľave. Počas recesie musia byť investori opatrní a zároveň pozorne sledovať trhové prostredie, aby mali šancu získať vysokokvalitné aktíva za výhodné ceny.

Ide o náročné situácie, ktoré však zároveň poskytujú tie najlepšie možnosti. Najhoršie sa počas recesie darí firmám, ktoré sú silne zadlžené, cyklické a špekulatívne. Spoločnosti, ktoré patria do niektorej z týchto kategórií, môžu byť pre investorov nebezpečné vzhľadom na možnosť ich bankrotu.

Na druhej strane investori, ktorí chcú počas recesie prežiť a rásť, budú investovať do vysokokvalitných firiem s robustnými súvahami, minimálnym zadlžením, slušným cash flow a do odvetví, ktoré tradične dosahujú dobré výsledky počas ťažkých hospodárskych období.

Dôvody, prečo investovať do akcií počas recesie

Prudký pokles cien akcií počas krízy alebo recesie môže poskytnúť atraktívne investičné príležitosti. Trh môže niektoré podniky krátkodobo podhodnotiť. Iné môžu mať podnikový plán, ktorý ich robí odolnejšími voči poklesu ekonomiky.

Môžu však existovať dôvody na predaj akcií. Finančné trhy sa riadia cyklickým modelom expanzie, vrcholu, recesie, poklesu a oživenia. Doteraz po každej recesii nasledovalo oživenie, hoci nie vždy bolo veľké alebo rýchle.

Navyše, nie všetky firmy sa v rôznych obdobiach cyklu správajú rovnako. Niektorým môže trvať roky, kým sa z recesie zotavia. Iné sa nemusia zotaviť nikdy. Pri investovaní môžete zarobiť alebo stratiť peniaze. Ak neinvestujete, straty neutrpíte, ale môžete prísť o počiatočné fázy oživenia alebo inflácia môže časom znížiť kúpnu hodnotu vašich peňazí.

Skôr než sa rozhodnete pre nákup akcií

Ak máte dobrú finančnú situáciu, dlhý časový horizont (čas, počas ktorého si investíciu ponecháte) a vysokú toleranciu voči riziku, možno budete chcieť pokračovať v investovaní do akcií aj počas krízy alebo recesie. Investovanie do akcií teda pravidelný nákup akcií je to najlepšie čo môžete urobiť pre budovanie svojho dlhodobého osobného majetku.

Naopak ak je vaša finančná situácia neistá, váš časový horizont je obmedzený alebo vaša tolerancia voči riziku je nízka, možno je treba poobzerať sa namiesto investovania do akcií radšej investovať do svojho rozvoja (rekvalifikácia, maturita, jazykové kurzy atď) alebo do svojho vlastného zdravia.

Núdzové fondy

Ak nemáte núdzový sporiaci účet, mali by ste jeho tvorbu uprednostniť pred väčším investovaním počas krízy alebo recesie. Bez ohľadu na ekonomické podmienky by malo byť odkladanie peňazí pre prípad finančnej núdze, napríklad straty zamestnania alebo dočasnej choroby či invalidity, vašou najvyššou prioritou.

Dlh s vysokým úrokom

Ak platíte vyšší úrok z dlhu v nebankovke alebo splácate dlh na kreditnej karte, potom je lepšie sústrediť sa na vyplatenie tejto položky než na investovanie. Práve splatenie vysoko úročených úverov môže byť počas krízy pre vás život dôležitejšie než investovanie a kúpa akcií.

Extra výdavky

Ak predpokladáte, že budete potrebovať príjem na extra neočakávané výdavky, napríklad na nedoplatok za nájomné, opravu domu, školné na vysokej škole alebo náklady na opravu zubov u zubára (dnes aj desaťtisíc euro), alebo ak chcete v najbližších rokoch odísť do dôchodku, možno nebudete chcieť investovať viac, pretože váš časový horizont môže byť príliš krátky na to, aby ste získali späť prípadné straty ktoré môžete utrpieť pri prípadnom burzovom krachu.

Úspory na dôchodok

Aj počas krízy alebo recesie by malo byť sporenie na dôchodok prioritou. Ak máte dôchodkový plán alebo individuálny dôchodkový účet, možno budete chcieť pokračovať v investovaní, aby ste využili výhody dane z príjmu a prípadne aj dorovnanie zo strany zamestnávateľa.

Záver

Niektoré aktíva sa v predchádzajúcich recesiách vyvíjali podobne. Nikto však nedokáže predpovedať, čo sa na trhu stane v blízkej budúcnosti. Ceny akcií môžu v jednom mesiaci dramaticky klesnúť, v ďalšom mesiaci vzrásť, aby v nasledujúcom mesiaci opäť klesli.

Keďže nikto nemôže predvídať, ako sa bude vyvíjať akciový trh, alebo ako budú ľudia reagovať v krátkodobom horizonte, je rozumné držať sa svojej dlhodobej investičnej stratégie a zostať zainvestovaný aj počas poklesu trhu, aby ste mohli využiť nárast ktorý príde pri následnom oživení po skončení recesie.

Informačný servis

- Reklama -