Počet ľudí vyhľadávajúcich pomoc psychiatrov a psychológov rastie – Union ponúka programy, ktoré pomáhajú v boji s chorobami duše

0

14.6.2022 Dopyt po službách psychológov bol vysoký aj pred pandémiou. V posledných dvoch rokoch však pomoc s psychickými problémami vyhľadáva ešte viac ľudí. “Podľa našich štatistík navštívilo v roku 2020 ambulanciu psychológa 8100 ľudí, o rok na to ich bolo už takmer 9500. V ambulanciách psychiatrov je situácia ešte vážnejšia – kým v roku 2020 ju navštevovalo 30 200 poistencov Unionu, v roku 2021 ich bolo až 32 800. A čísla stále rastú,” hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union ZP.

Zo štatistík vyplýva, že psychické problémy trápia viac mužov, ako ženy. Najväčší nápor na ambulancie je v Košickom a Prešovskom kraji, nasleduje Banskobystrický a Bratislavský kraj. “Vnímame zvýšený záujem poistencov o tieto odbornosti,” vysvetľuje revízna lekárka Unionu Ingrid Dúbravová. Ako ďalej dodáva, za rok 2021 mala pritom Union ZP najvyšší počet zazmluvnených psychiatrov (vrátane detských a geriatrických psychiatrov) a klinických psychológov na Slovensku.

“Nakoľko sme chceli zlepšiť dostupnosť tejto liečby pre našich poistencov, vzrástli od Unionu psychológom platby za ich starostlivosť o 50%. U psychiatrických odborností nárast platieb predstavoval 30% – v oboch prípadoch dokonca za posledné dva roky,” uvádza členka predstavenstva Union ZP Elena Májeková. Vysvetlila tiež, že vyššie platby získavajú psychiatri a psychológovia aj za ošetrenie dieťaťa a telesne postihnutých pacientov.

No a do boja s nástrahami psychického zdravia zapojila Union ZP aj všeobecných lekárov – ako prvá zdravotná poisťovňa totiž v roku 2019 začala všetkým všeobecným lekárom nad rámec kapitácie uhrádzať test na rozpoznanie rizika kognitívneho deficitu. “Ide o test, ktorý pomôže odhaliť riziko začínajúcich kognitívnych porúch. Je dôležitý u ľudí vo veku od 50 rokov a my im ho hradíme každé dva roky,” ozrejmila lekárka Ingrid Dúbravová.

Ďalšie kroky podnikol Union aj v oblasti psychiatrických stacionárov. V prvom kroku zvýšil maximálny počet uhradených dní v týchto zariadeniach z 30 na 60. No a nezabudlo sa ani na úhrady. “V rokoch 2019-2021 vzrástli platby od Unionu za psychiatrické stacionáre o 71% a za psychologické stacionáre dokonca až o 242 %,” uvádza E. Májeková.

V lôžkovej psychiatrickej starostlivosti vzrástli nemocniciam a liečebniam počas dvoch pandemických rokov úhrady od Unionu o 22%. V roku 2021 Union ZP za tento typ starostlivosti po prvýkrát uhradila sumu presahujúcu 10 miliónov eur.

Najčastejšie diagnózy, ktoré trápia Slovákov

  • Zmiešaná úzkostná a depresívna porucha
  • Epizóda stredne ťažkej depresie
  • Adaptačné poruchy
  • Recidivujúca depresívna porucha, terajšia stredne ťažká epizóda
  • Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu: syndróm závislosti
  • Panická porucha [epizodická záchvatová úzkosť

Nakoľko dopyt po liečbe duše je skutočne obrovský, Union prišiel s uceleným programom viacerých aktivít, ktoré sú zacielené na psychické zdravie poistencov.

Na Facebooku zdravotná poisťovňa prevádzkuje uzatvorenú skupinu s názvom Union pre zdravú dušu. V rámci nej uverejňuje odborné rozhovory o mentálnom zdraví, ale aj infografiky a videá s konkrétnymi návodmi na duševnú pohodu.

Okrem toho Union pravidelne produkuje podcast Zdravá duša. Ten nadväzuje na úspech podcastu Zdravé reči. Jednotlivé epizódy Zdravej duše mapujú, ako nás ovplyvňujú emócie, stres či psychické problémy, s ktorými sa čoraz častejšie stretáva množstvo ľudí. Rozhovory moderátorky Viky Lancošovej s hosťami z odboru psychiatrie, psychológie a osobnostného rozvoja sú obohatené o reálne príbehy ľudí, ktorí vyhľadali pomoc odborníkov, aby aj ich duša bola zdravá.

Pre poistencov, ktorí preferujú informácie v papierovej podobe Union vydal príručku – KOMPAS Sprievodca duševným zdravím. V príručke je možné nájsť množstvo užitočných informácií od toho ako sa prejavujú duševné ochorenia, či trauma, ako môže pomôcť psychoterapia alebo podporná skupina, ale aj to, kedy je už potrebná hospitalizácia v nemocnici.

Pre svojich poistencov tiež poskytuje 15% zľavu na sedenia u psychológov, ktorí sú združení na platforme Ksebe. “Na internetovej stránke si môžete jednoducho pozrieť profily jednotlivých psychológov, vidíte, kedy majú najbližší voľný termín, koľko sa u nich platí aj čomu presne sa vo svojej praxi venujú. Netreba prácne odvolávať ambulancie, aby ste sa dozvedeli, že vlastne neberú nových pacientov,” vysvetľuje B. Dupaľová Ksenzsighová.

Publikované materiály o duševnom zdraví postupne zhromažďujeme na jednom mieste aj na našom webe: www.union.sk/union-dusevne-zdravie/

- Reklama -