Humenné: Investičné akcie boli podľa Merička predražené. Vaľová to odmieta

0
primátor Humenného Miloš Meričko a exprimátorka Jana Vaľová

Investičné akcie v Humennom, realizované bývalým vedením mesta, mali byť predražené. Audit nezávislého stavebného dozoru podľa primátora Miloša Merička ukázal navýšenie nákladov o viac ako 124.000 eur. Exprimátorka Jana Vaľová pochybenia odmieta a zvažuje právne kroky.

Ceny sa podľa Merička navýšili niekedy o 100 až 700 percent. “Najväčším prehmatom je rekonštrukcia strechy budovy Domu služieb v Humennom,” priblížil Meričko s tým, že ide o sumu 51.400 eur. Materiál použitý pri oprave strechy zimného štadióna mal byť zase predražený o viac ako 40.500 eur. Mesto Humenné v súvislosti s touto stavbou zaplatilo aj pokutu viac ako 22.000 eur, keďže jej zhotoviteľ nebol registrovaný ako konečný užívateľ výhod.
Externý stavebný dozor vybraný výberovým konaním porovnával výkaz-výmer jednotlivých projektov a tiež fakturované ceny za tovar v porovnaní s obvyklými cenami. Okrem nadhodnotenia cien mali kontroly ďalších investičných akcií preukázať aj nedostatočne, “laicky” fakturované položky, finančné úniky mali byť spôsobené i nedodržaním technologických postupov.
“Na základe výsledkov možno iba jednu z 13 kontrolovaných investičných akcií možno hodnotiť ako investičnú akciu, pri ktorej boli dodržané všetky atribúty zabezpečujúce dodržanie hospodárnosti alebo efektívnosti jej realizácie,” doplnil Meričko s tým, že zistenia aktuálne analyzuje právne oddelenie mestského úradu. On sám sa chce obrátiť na orgány činné v trestnom konaní.
“Žiadne pochybenia z mojej strany ako primátorky sa neudiali a zvažujem právne kroky za poškodzovanie mojej osoby bez relevantných a odborne podložených dôkazov,” reagovala bývalá primátorka Jana Vaľová. Spochybnila odbornú spôsobilosť spoločnosti vykonávajúcu kontroly predmetných investičných akcií.
Pokutu týkajúcu sa rekonštrukcie strechy zimného štadióna dostalo mesto podľa Vaľovej z administratívnych dôvodov. “Mesto robilo výberové konanie pri havárii strechy zimného štadióna aj keď zákon to neukladá, zákazku mohlo zadať napriamo. Mesto tak ušetrilo 58.000 eur. Mesto v cene stavby nepochybilo. Stavebník sa zapísal do zoznamu partnerov verejného sektora dodatočne, jednalo sa o nový zákon,” vysvetlila.

- Reklama -