Ficove sociálne balíčky sú síce fajn, ale na zdravotne znevýhodnených ľudí akosi zabudol

0
Július Brocka, poslanec NR SR (KDH) (Autor: SITA)

Ministerstvo sociálnych vecí zmeny v legislatíve v záujme zdravotne postihnutých podľa neho nechystá, preto sa Brocka rozhodol predložiť novelu zákona o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Chcú pomôcť zdravotne postihnutým

Cieľom právnej úpravy, ktorú predkladá Brocka spolu s Alojzom Přidalom, je podpora sociálneho začlenenia fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti a odstránenie tvrdosti zákona vo vzťahu k tým občanom s ŤZP, ktorí sa snažia zvýšiť svoj príjem pracovnou iniciatívou, ktorej dôsledkom je strata alebo výrazné zníženie pomoci od štátu v existujúcej forme kompenzácií ŤZP.

Pracovať sa im nateraz neoplatí

„V nami predloženej novele navrhujeme upraviť porovnávacie kritérium pre priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu tak, aby sa udržal motivačný charakter tohto príspevku. Tento peňažný príspevok a jeho výška závisí od vzťahu príjmu osoby ŤZP a štvornásobku sumy životného minima. Ak je rozdiel týchto dvoch súm vyšší ako rozsah osobnej asistencie určenej v eurách, peňažný príspevok sa neprizná alebo odníme. Nezvyšovanie súm životného minima v posledných rokoch a pracovná aktivita osôb s ŤZP má za následok stratu tohto príspevku, čo je značne demotivujúce pre mnohých ťažko zdravotne postihnutých občanov,“ vysvetlil Brocka.


 

- Reklama -