GALKO: Pre zastavené vyšetrovanie kauzy VSS podali podnet na GP

0
Ľubomír Galko (SaS) (Autor: sita)

Ako uvádzajú vo svojom podnete, Vladimír Suchodolinský ako autor správy o tunelovaní VSS poskytol potvrdenie pravosti správy, ktorou vyšetrovateľ disponoval, a vo svojej výpovedi poskytol aj dostatok informácií na to, aby vec mohla, a teda aj mala byť riadne prešetrená. „Napriek tomu však vo februári 2015 vyšetrovateľ vyšetrovanie v predmetnej veci zastavil bez toho, aby boli vypočutí všetci kľúčoví svedkovia. Takýmto svedkom je osoba, ktorá dostala pokyn na zdokumentovanie škodovej udalosti – pádu stromu na chatu – ku ktorej nikdy nedošlo. Chata však bola následne predaná za zlomok ceny, za akú bola nadobudnutá Vojenskou spravodajskou službou,“ uviedol Galko.

Pochybnosti o zákonnosti rozhodnutia vyšetrovateľa vyvoláva podľa autorov podnetu aj spôsob prešetrenia výstavby jedného z objektov pre Vojenské obranné spravodajstvo v roku 2010, kde vyšetrovateľ mal posúdiť zákonnosť postupu zodpovedných osôb pri výberovom konaní. Do toho mali byť zaradené tri stavebné spoločnosti, avšak minimálne jedna z nich v danom období pravdepodobne ani právne neexistovala. O nej informoval vyšetrovateľa Ivan Macko priamo vo svojej výpovedi, avšak z výsledkov vyšetrovania a z toho, že trestné stíhanie bola zastavené, sa javí, že ani tieto informácie neboli riadne prešetrené. Postup podľa trojice oznamovateľov vyvoláva pochybnosti o vyčerpaní všetkých možností objasnenia zákonnosti postupu zo strany štátneho orgánu.

„V zmysle vyššie uvedeného považujeme rozhodnutie vyšetrovateľa o zastavení vyšetrovania kauzy tunelovania VSS, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, za nezákonné, a žiadame, aby GP SR vykonala všetky príslušné kroky a preskúmala nielen samotné rozhodnutie, ale aj konanie, ktoré mu predchádzalo,“ uvádzajú Galko, Suchodolinský a Macko v podaní na generálnu prokuratúru.  

- Reklama -