Európska komisia predstavila klimatický balík, nové autá v EÚ od roku 2035 nemajú produkovať emisie

0
predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová (Foto: SITA/ Stephanie Lecocq, Pool Photo via AP)

Európska komisia v stredu prijala balík návrhov, ktorých cieľom je znížiť čisté emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Vďaka ambicióznemu programu by sa mala Európa do roku 2050 stať prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete, informuje komisie v tlačovej správe.

Jej návrhy predpokladajú rozšírenie obchodovania s emisiami na nové odvetvia a sprísnenie súčasného systému EÚ na obchodovanie s emisiami. Počíta sa s posilnením využívania energie z obnoviteľných zdrojov, zrýchlením zavádzanie nízkoemisnej dopravy a infraštruktúry a zosúladením daňovej politiky s cieľmi Európskej zelenej dohody.

EÚ by sa mala snažiť dosiahnuť do roku 2035 klimatickú neutralitu v odvetviach využívania pôdy, lesného hospodárstva a poľnohospodárstva. V smernici o obnoviteľných zdrojoch energie komisia stanoví cieľ vyrábať do roku 2030 až 40 percent európskej energie z obnoviteľných zdrojov.

Od roku 2030 sa bude vyžadovať zníženie priemerných emisií nových automobilov o 55 percent a od roku 2035 o 100 percent v porovnaní s úrovňami z roku 2021. Vďaka tomu budú mať všetky nové automobily registrované od roku 2035 nulové emisie.

Komisia zavádza nový mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach. Cieľom je, aby sa cena uhlíka premietla do ceny dovozu cieleného spektra výrobkov. Zníženie emisií v Európe by tak malo prispieť k ich celosvetovému poklesu namiesto toho, aby sa výroba s vysokými emisiami CO2 vytlačila mimo Európy.

- Reklama -