Štát vlani cez zelené obstarávanie nakúpil 14,74 percenta tovarov a služieb

0
Ilustračné foto, peniaze, rozpočet (Autor: iStock)

Štát v roku 2020 nakúpil prostredníctvom zeleného verejného obstarávania 14,74 percenta všetkých tovarov a služieb. Vyplýva to z dokumentu Informácia o implementácii Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie za rok 2020. Tú na dnešnom rokovaní na návrh Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) vzala vláda na vedomie. Podiel zeleného obstarávania na celom obstarávaní dosiahol v štátnych inštitúciách 11,72 percenta, v samosprávnych krajoch, mestách a obciach sa vyšplhal na úroveň 19,37 percenta.

Podiel verejného obstarávania tak v minulom roku opäť začal stúpať po tom, ako v roku 2019 výrazne klesol. V roku 2018 na Slovensku tvorilo zelené obstarávanie 7,58-percentný podiel na celkovom obstarávaní. V roku 2019 však kleslo na 0,31 percenta. V roku 2020 tak počet obstarávaných tovarov a služieb vzhľadom celkový počet obstarávaní stúpol o 14, 43 percenta.

Z celkovej finančnej sumy štátnych obstarávaní išlo cez zelené verejné obstarávanie 11,45 percenta peňazí. V roku 2018 to bolo 3,58 percenta, o rok neskôr 10,92 percenta. V minulom roku suma tovarov a služieb zakúpených orgánmi štátnej správy cez zelené obstarávanie tvorila 7,96 percenta celkovo vynaloženej sumy zákaziek štátnych orgánov. V prípade samosprávnych krajov, miest a obcí bolo prostredníctvom zeleného obstarávania vynaložených 25,58 percenta celkovej sumy zákaziek.

Dlhodobým cieľom krajiny je do roku 2030 obstarávať s prihliadnutím na ekologickosť 70 percent všetkých obstarávaných tovarov a služieb. Zo strany Európskej komisie (EK) bolo Slovensko za nízky podiel zeleného verejného obstarávania na celkovom obstarávaní v minulosti už viackrát kritizované.

Zelené verejné obstarávanie je forma verejného obstarávania, pri ktorom sa prioritne prihliada na dopad obstarávaných tovarov a služieb na životné prostredie. Tovary a služby sa musia vyznačovať konkrétnymi vlastnosťami v súvislosti s ochranou životného prostredia. Zadávateľ verejného obstarávania pri vyhlasovaní priamo zadáva kritériá, ktoré musia obstarávané tovary a služby spĺňať a ktoré je možné overiť. Prihliada sa pritom na vplyv tovaru alebo služby na životné prostredie počas celého životného cyklu, čiže nielen počas jeho používania, ale aj počas výroby či likvidácie po doslúžení.

- Reklama -