Prieskum: Slovensko nebýva prvou voľbou pre cudzincov, ktorí migrujú za prácou

0
Ilustračná snímka. (Foto: jannonivergall, Pixabay)

Slovensko nebýva prvou voľbou pre cudzincov, ktorí migrujú z prácou. Vyplýva to z online prieskumu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) medzi občanmi z krajín mimo Európskej únie (EÚ)/Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktorí v posledných dvoch rokoch boli alebo sú zamestnaní na Slovensku. IOM uskutočnila prieskum v septembri a októbri 2020 v rámci projektu Technická podpora pre prípravu Schémy pracovnej mobility pre SR, ktorý financuje EÚ prostredníctvom Programu na podporu štrukturálnych reforiem a IOM ho implementuje v spolupráci s Európskou komisiou. Údaje získala z dotazníkového prieskumu v anglickom, ruskom, srbskom a ukrajinskom jazyku. V tlačovej správe o tom informoval Michal Milla z IOM.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že v oblasti, ktorú predtým študovali, nepracuje 56,8 percenta opýtaných cudzincov. „Cudzinci žijúci na Slovensku sú ochotní prijať prácu, ktorá nezodpovedá ich hlavnej kvalifikácii a sú ochotní prijať aj prácu, ktorá si nevyžaduje osobitnú kvalifikáciu. Výsledky prieskumu zároveň indikujú, že samotný typ pracovnej ponuky nie je hlavným dôvodom migrácie cudzincov na Slovensko,” priblížila vedúca Úradu IOM na Slovensku Zuzana Vatráľová.

Viac ako 57 percent respondentov neoznačilo Slovensko za svoju prioritnú voľbu pri rozhodovaní o vycestovaní za prácou. Medzi hlavné dôvody cudzincov pri rozhodovaní, či pracovať na Slovensku patrí, že krajinu považujú za bezpečnú a že je súčasťou EÚ. Medzi ďalšími významnými aspektmi pre výber Slovenska rezonovalo, že cudzincom je blízka slovenská kultúra, jazyk a geografická poloha, alebo že majú na Slovensku rodinu a priateľov. Okrem toho sa početná skupina prisťahovala bez konkrétneho dôvodu, napríklad využili príležitosť a prijali ponuku práce na Slovensku.

„Napriek rozšírenému názoru, že cudzinci nevnímajú Slovensko ako atraktívnu krajinu pre život a využívajú ho skôr ako bránu do EÚ, viac ako 86 percent z respondentov chce zostať na Slovensku aj v budúcnosti,” povedala Vatráľová. Ako najčastejšie dôvody uvádzali spokojnosť s bývaním a životnými podmienkami na Slovensku, dobré pracovné príležitosti a možnosť zlúčenia rodiny – či už so slovenským partnerom, alebo so svojimi rodinnými príslušníkmi, ktorí by prišli za nimi na Slovensko. Podľa hodnotenia kvality služieb a prístup k službám na Slovensku majú cudzinci najlepšie skúsenosti s úradnými prekladateľmi, s uznávaním vzdelania a kvalifikácie a so zabezpečením povolenia na pobyt pre rodinných príslušníkov. Najnižšie hodnotili komunikáciu s miestnymi inštitúciami, možnosť nájsť všeobecného lekára a dĺžku imigračného procesu, ktorý vnímajú ako príliš byrokratický.

IOM vyhodnotila odpovede 352 respondentov z viac ako 50 krajín, ktorí sa v čase prieskumu zdržiavali v 29 okresoch Slovenska a účelom ich pobytu je práca. Najväčšiu skupinu tvorili ľudia vo veku 31 až 40 rokov a najvyšší počet respondentov pochádzal z Ukrajiny, Srbska, Ruskej federácie, Turecka a Indie. Podľa štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR bolo v máji 2021 na Slovensku zamestnaných takmer 68-tisíc cudzincov. Z toho skoro 38-tisíc bolo občanov z krajín mimo EÚ/EHP a z nich najväčší počet pochádzal z Ukrajiny a Srbska. Najviac občanov krajín mimo EÚ/EHP zamestnaných na Slovensku má stredoškolské odborné vzdelanie a pracujú hlavne vo výrobe ako operátori alebo montéri strojov a zariadení.

- Reklama -