Tržby v slovenskom hospodárstve v máji medziročne rástli

0
Foto: nattanan23, Pixabay

Tržby vo vybraných odvetviach hospodárstva sa v máji medziročne zvýšili vo všetkých sledovaných odvetviach hospodárstva. Úroveň tržieb pred pandémiou však podľa Štatistického úradu SR dosiahli zatiaľ len informačné a komunikačné činnosti. Priemysel zaostával o takmer 13 %, ostatné odvetvia znížili zaostávanie na jednocifernú hodnotu, stavebníctvo už len na necelé 3 %. Vysoké rasty tržieb dosiahnuté v niektorých odvetviach, rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci, tak aj v máji, súvisia s porovnávacou základňou, keď v rovnakom období minulého roku vplyvom protipandemických opatrení zaznamenali mnohé odvetvia výrazné prepady tržieb.

Tržby v priemysle dosiahli v máji medziročný nárast o 31,8 %, vo výrobe dopravných prostriedkov sa zvýšili o viac ako polovicu. Úroveň tržieb pred pandémiou však nedosiahli. Celé odvetvie priemyslu zaostávalo oproti máju spred dvoch rokov o necelých 13 %, pri dopravných prostriedkoch to bolo zaostávanie o takmer 20 %.

Priaznivý bol vývoj v informačných a komunikačných činnostiach. Medziročný nárast tržieb bol o 12,3 %. Dosiahnuté tržby prevýšili aj úroveň pred pandémiou o takmer 6 %. Medziročný rast tržieb dosiahli aj v doprave, tržby sa oproti máju minulého roku zvýšili o 29,9 %, v stavebníctve o 11,9 % a vo vybraných trhových službách o 10,9 %. Tieto odvetvia však naďalej zaostávali za predkovidovým obdobím, u všetkých bol však pokles jednociferný, v doprave a vo vybraných trhových službách na úrovni približne 5 %, v stavebníctve o necelé 3 %.

- Reklama -