SZĽH viacnásobne porušil zákon o verejnom obstarávaní pri nákupe hokejok, dostal mastnú pokutu

  0


  10.7.2021 (Webnoviny.sk) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uložil Slovenskému zväzu ľadového hokeja (SZĽH) pokutu vo výške 12-tisíc eur za niekoľkonásobné porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri nákupe hokejok z októbra 2019.

  Úrad o tom informoval prostredníctvom tlačovej správy, podľa ktorej došlo k porušeniu zákona pri zadávaní zákazky na predmet “Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja” s predpokladanou hodnotou 2 400 000 eur bez DPH.

  “Zväz nedodržal základné princípy, ktoré musia byť dodržané pri nákupe za verejné financie vo viacerých fázach verejného obstarávania, predovšetkým princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania, ako aj princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov. Postup Slovenského zväzu ľadového hokeja mohol mať vplyv na výsledok verejnej súťaže,“ povedal predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

  V rozpore so zákonom

  Úrad preukázal, že verejná súťaž bola od začiatku nastavená v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

  V prvom rade zväz pripustil rozdeliť zákazku na časti, napriek tomu, že v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch uviedol, že sa zákazka na časti nedelí, pričom uvedené porušenie mohlo mať vplyv na výsledok verejnej súťaže. Okrem toho zväz stanovil neprimeranú podmienku účasti k rozsahu jednotlivých častí predmetu zákazky a zároveň vniesol do procesu verejného obstarávania zmätočnosť a netransparentnosť. Môžem tiež potvrdiť, že SZĽH už pokutu vo výške 12-tisíc eur uhradil,“ pokračoval Hlivák.

  Definitívne ukončenie 

  Úrad uložil SZĽH pokutu v správnom konaní nadväzujúcom na kontrolu, v ktorej úrad identifikoval a preukázal porušenia zákona o verejnom obstarávaní.

  “Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia v správnom konaní o uložení pokuty úrad definitívne ukončil konanie vo vzťahu k danej súťaži. Aj toto posledné rozhodnutie úrad zdieľa s orgánmi činnými v trestnom konaní,“ uzavrel predseda ÚVO.

  Viac k témam: pokuta, zákon o verejnom obstarávaní
  Zdroj: Webnoviny.sk – SZĽH viacnásobne porušil zákon o verejnom obstarávaní pri nákupe hokejok, dostal mastnú pokutu © SITA Všetky práva vyhradené.

  - Reklama -