NR SR: Poslanci rozhodnú, či bývalým predstaviteľom komunizmu odoberú benefity

0
Poslankyňa NR SR Vladimíra Marcinková (Za ľudí). Foto: TASR

Poslanci Národnej rady SR (NR SR) dnes počas piateho rokovacieho dňa 32. schôdze rozhodnú o tom, či budú bývalým predstaviteľom komunistickej moci a jej aparátu v bezpečnostných zložkách odobraté nezaslúžené benefity. Návrhu na vydanie zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu sa v druhom čítaní začali venovať už v utorok 22. júna. V Slovenskej republike totiž podľa navrhovateľov, na rozdiel od iných postkomunistických štátov, nebolo vysporiadané s pretrvávajúcou spoločenskou nespravodlivosťou.

Opatrenie sa má dotknúť osôb, ktoré sa podieľali na riadení a výkone politicky motivovanej represie v období komunizmu, respektíve pracovali v inštitúciách a organizáciách, ktorých hlavným poslaním bolo „udržať totalitný komunistický režim pri moci za každú cenu”. Zákon má zároveň podľa predkladateľov slúžiť aj ako varovanie do budúcnosti, že porušenia základných ľudských práv a slobôd zo strany akéhokoľvek režimu nebudú tolerované a osoby, ktoré taký režim podporujú, nebudú za svoju službu v prospech neho žiadnym spôsobom privilegované.

Poslanci sa budú v druhom čítaní zaoberať aj návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky. Cieľom návrhu od koaličných poslancov je zachovať pre poslancov NR SR naďalej možnosť, aby ich asistentmi mohli byť aj fyzické osoby, ktoré si založili jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným za predpokladu, že tieto osoby sú zároveň aj jedinými spoločníkmi a konateľmi takýchto obchodných spoločností a spĺňajú všetky ostatné podmienky pre výkon funkcie asistenta poslanca parlamentu.

V prvom čítaní zasa členovia zákonodarného orgánu prerokujú novelu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Predkladateľky ňou navrhujú zaviesť novú kategóriu odborného zamestnanca, ktorého hlavou úlohou bude najmä posudzovať zdravotný stav, telesný a duševný vývin detí a žiakov, poskytovať im zdravotnú starostlivosť či viesť štatistiky o úrazoch detí a žiakov v materskej, respektíve základnej škole.

- Reklama -