Európsky parlament vyzval Komisiu, aby do roku 2027 zakázala klietkové chovy

0
Sliepka veľkochov nosnice chov sliepky (Autor: TASR)

Európsky parlament (EP) vyzval Európsku komisiu (EK), aby do roku 2027 zakázala klietkové chovy. Občianske združenie Sloboda zvierat to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslala kampaňová koordinátorka organizácie Silvia Čaňová. Rezolúciu o Európskej občianskej iniciatíve (EIO) Koniec doby klietkovej prijal parlament drvivou väčšinou poslancov – 558 za, 37 proti a 85 sa zdržalo hlasovania. V Európskej únii (EÚ) trpí v stiesnených klietkach každoročne viac ako 300 miliónov hospodárskych zvierat.

Uznesenie tiež zdôrazňuje, že všetky výrobky uvedené na trh EÚ musia vyhovovať budúcim normám bez klietok. Zároveň upozorňuje na potrebu poskytnúť poľnohospodárom a poľnohospodárkam primerané stimuly a finančné programy na podporu pri prechode na systémy bez klietok.

„Sme radi, že Európsky parlament zaujal pevný postoj – neuhol, ale hlas 1,4 milióna ľudí, ktorí podporili iniciatívu „Koniec doby klietkovej” vypočul! Teraz je na rade Komisia a očakávame, že po slovách prídu skutky – ambiciózny harmonogram na ukončenie používania krutých a prežitých klietok v poľnohospodárstve,“ povedala Čaňová.

Europarlament ďalej vyzval Komisiu, aby „predložila návrhy na zákaz krutého, zbytočného a násilného výkrmu husí a kačíc pri výrobe foie gras“. Poslanci a poslankyne tiež urgujú Komisiu, aby urýchlila revíziu právnych predpisov EÚ v oblasti podmienok chovu zvierat do roku 2022 namiesto plánovaného roku 2023. To by umožnilo zákaz klietok v chove zvierat zaviesť ešte počas mandátu súčasnej Komisie, ktorá opustí úrad v roku 2024.

Eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakides, ktorá sa zúčastnila diskusie o rezolúcii, vyjadrila EIO Koniec doby klietkovej podporu. Kyriakides poznamenala, že záväzok Komisie zlepšiť podmienky chovu zvierat „ostáva morálnou, zdravotnou aj ekonomickou nevyhnutnosťou“. Komisia plánuje oznámiť svoju odpoveď na EIO 30. júna. Výsledkom by mal byť návrh nových právnych predpisov. Návrh následne musia odobriť EP a Rada EÚ.

- Reklama -