Väznice menia postupy pri schvaľovaní telefonátov a návštev v kolúznej väzbe

0
Väznica v Ilave. Ilustračná fotografia (Autor: SITA)

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru upravilo postupy pri zasielaní žiadostí o povolenie telefonovania a návštevy osôb vo výkone kolúznej väzby. Účelom týchto zmien je zrýchlenie postupov pri zasielaní žiadostí, ako aj odstránenie prieťahov pri zabezpečovaní práva na telefonovanie a na návštevu pri osobách vo výkone väzby z kolúznych dôvodov. S účinnosťou od 10. júna 2021 bude na získanie súhlasu alebo vyhradenia si prítomnosti vyšetrovateľa pri telefonovaní alebo návšteve využívaná elektronická pošta. V tlačovej správe o tom informovala Anna Ragasová z úseku koordinácie a styku s verejnosťou ZVJS.

Po doručení rozhodnutia vyšetrovateľa do určenej emailovej schránky informuje príslušník zboru o tomto rozhodnutí žiadateľa. V prípade súhlasu s návštevou, príslušník odosiela pozvánku k návšteve určenej osobe a v prípade povolenia telefonovania, zaeviduje telefónne číslo. Zmeny v postupe pri zasielaní žiadostí sa nevzťahujú na osoby v kolúznej väzbe, ak v ich prípade ide už o konanie pred súdom, teda po podaní obžaloby, alebo ak tieto žiadosti schvaľuje prokurátor.

Ako vysvetlilo ZVJS, kolúzna väzba, jej trvanie a postupy s ňou súvisiace sú problematikou, ktorou sa zaoberá Ministerstvo spravodlivosti SR vo svojom návrhu novely Trestného poriadku. Do tejto problematiky priamo spadajú aj vykonávané postupy pri zasielaní žiadostí o povolenie telefonovania či návštevy, na ktorých zefektívnení sa podieľa Generálne riaditeľstvo ZVJS v spolupráci s Prezídiom policajného zboru.

„Počas apríla 2021 podala poslankyňa Národnej rady SR návrh novely Trestného poriadku, ktorou sa navrhovala úprava trvania kolúznej väzby a rovnako úprava dôvodov tejto väzby. Problematikou sa rovnako zaoberá aj Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré návrh novely predložilo v tom istom mesiaci na medzirezortné pripomienkovanie. Aj na základe týchto návrhov Generálne riaditeľstvo ZVJS s Prezídiom policajného zboru pristúpilo k zmenám upravujúcim postupy zasielania žiadostí o povolenie telefonovania a návštevy osôb vo výkone väzby z kolúznych dôvodov,“ uzavreli.

- Reklama -