NKÚ: Spôsob podpory investičných projektov na Slovensku nie je udržateľný

0
Ľubomír Andrassy, podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu (Foto: TASR)

Spôsob podpory investičných projektov cez rôzne spoločnosti s ručením obmedzeným spadajúce pod Ministerstva hospodárstva SR nie je podľa Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) udržateľný a prehľadný. Úrad po preverení ich fungovania nepotvrdil hospodárnosť a efektívnosť ich finančného riadenia a kontroly. Tržby týchto spoločností podľa neho už dlhodobo nepokrývajú ani náklady na vlastnú prevádzku, svoje úlohy pritom často zadávajú externým dodávateľom . Otázna je podľa NKÚ aj celková stratégia štátu i schopnosť byť pripravený na potenciálneho investora.

„Považujeme za správne, že vieme podporiť príchod zahraničných investorov. Keďže však ide o verejné prostriedky, musia sa riadiť transparentnými pravidlami,” zdôraznil podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Úrad sa v rámci kontroly zameral na tri spoločnosti, a to MH Invest, MH Invest II a InvEast SK. Kontrolované boli v rokoch 2017 až 2019. Posledné dve spoločnosti už boli na základe výsledkov a odporučenia tejto akcie na začiatku roku 2021 zlúčené.

Ani jedna z kontrolovaných spoločností podľa NKÚ nie je schopná pokryť svoje náklady zo svojej podnikateľskej činnosti a ostáva závislá na transferoch z verejných zdrojov. Najvyšší kontrolný úrad konštatoval aj nedostatočnú riadiacu a kontrolnú činnosť rezortu hospodárstva. Ten zároveň podľa neho nemá vypracovanú koncepciu financovania, metodiku postupov, oprávnení a zodpovednosti, ktorými by preukázal opodstatnenie zakladania obchodných spoločností pri každom významnom investičnom projekte. „Naše zistenia ukazujú, že proces je chaotický a zle pripravený. Kontrola nám potvrdila, že sa nesprávali ako dobrí hospodári. Ako súkromné firmy by tieto eseročky dávno skrachovali,” zhodnotil Andrassy.

MH Invest vznikla v roku 2006 pre Samsung. Od roku 2015 sa zamerala výhradne na vybudovanie strategického parku pre Jaguar Land Rover pri Nitre. Všetky ostatné činnosti previedla do novozaloženej MH Invest II. Tá pokračovala v budovaní nových a monitorovaní existujúcich priemyselných parkov. InvEast SK vznikla v roku 2018 na vybudovanie strategického parku Haniska pre potenciálneho investora BMW. Nemala takmer žiaden majetok ani príjmy.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu